2020-2021 PDR Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

2020-2021 PDR Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

2020-2021 psikolojik danışmanlık ve rehberlik yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin ilanlar

2020-2021 PDR YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İLANLARI

(OCAK 2020’DEN İTİBAREN DEVLET ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİ)

UFUK ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI (ANKARA)

Başvuru Kontenjanı: 10

Başvuru Tarihleri: 4 Ağustos- 24 Eylül 2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: : 25 Eylül 2020

Yabancı Dil Şartı: YDS veya YÖKDİLden en az 50 puan almak şartı var

Sıralama Puanı: ALES ten en az 55 puan almak gerekmektedir

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji bölümlerinde lisans programlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 10

Başvuru Tarihleri: 6-17 Ağustos 2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: -

Yabancı Dil Şartı: -

Sıralama Puanı: Değerlendirmede ALES’ ten alınan notun %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı esas alınarak genel başarı notu hesaplanır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir.

Başvuru Şartı: Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Eğitimde Psikolojik Hizmetler Programlarının herhangi birisinden mezunu olmak.

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 6

Başvuru Tarihleri: 24 Ağustos-8 Eylül

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 10 Eylül 2020

Yabancı Dil Şartı: YDS den en az 40 puan almak

Sıralama Puanı: ALES ten en az 55 puan almak

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmak

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI (ESKİŞEHİR)

Başvuru Kontenjanı: 7

Başvuru Tarihleri: 10 Ağustos-20 Eylül 2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı:-

Yabancı Dil Şartı: Yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olan alanlara başvuran adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri puan almış olmaları gerekir

Sıralama Puanı: “Genel Not Ortalaması”nın %30’u, başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını almak koşuluyla ALES puanının %50’si ve ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden veya YÖKDİL sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından varsa yabancı dil puanının %20’si alınarak hesaplanır.

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitimde Psikolojik Hizmetler lisans mezunu olmak

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI (ESKİŞEHİR)

Başvuru Kontenjanı: 5

Başvuru Tarihleri: 10 Ağustos-20 Eylül 2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı:-

Yabancı Dil Şartı: Yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olan alanlara başvuran adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri puan almış olmaları gerekir

Sıralama Puanı: a yabancı dil puanının %20’si, yüksek lisans ve/veya lisans genel not ortalamasının %30’u, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde lisans derecesiyle başvuranların en az 80 puan, yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını alması koşuluyla %50’si alınarak hesaplanır

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans mezunu olmak.

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 14

Başvuru Tarihleri: 24 Ağustos - 10 Eylül 2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: -

Yabancı Dil Şartı: YDS veya YÖKDİL den en az 50 puan almış olmak.

Sıralama Puanı: ALES ten 60 puan almak gerekir. ALES sınav puanının %70’i, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %30'u dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programından mezun olmak

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI

Başvuru Kontenjanı: 7

Başvuru Tarihleri: 24 Ağustos - 10 Eylül 2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: -

Yabancı Dil Şartı: YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan almış olmak.

Sıralama Puanı: ALES ten 65 puan almak gerekir. ALES sınav puanının %70’i, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %30’u dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu minimum 2.75’dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmak. Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli YL programlarından mezun olmak .

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI (İSTANBUL)

Başvuru Kontenjanı: 20

Başvuru Tarihleri: 24 Ağustos- 23 Eylül

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 28 Eylül- 1 Ekim

Yabancı Dil Şartı: Yabancı dil sınavından en az 40 puan almak

Sıralama Puanı: ALES ten 55 puan almak ALES,  Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat sonrasında yapılan hesaplamada puan barajı 60 puan ve üzeri olmalıdır

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı veya Psikoloji Lisans Programı mezunu olmak

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI (İSTANBUL)

Başvuru Kontenjanı: 10

Başvuru Tarihleri: 24 Ağustos- 23 Eylül

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 28 Eylül- 1 Ekim

Yabancı Dil Şartı: Yabancı dil sınavından en az 55 puan almak

Sıralama Puanı: ALES ten 60 almak. ALES, Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat sonrasında yapılan hesaplamada puan barajı 70 ve üzeri olmalıdır

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı veya Psikoloji Lisans Programı mezunu olmak

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 10

Başvuru Tarihleri: 03 Ağustos – 20 Eylül 2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 23-24 Eylül

Yabancı Dil Şartı: YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 50 puan almak

Sıralama Puanı: ALES ten en az 55 puan almak

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmak

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 17

Başvuru Tarihleri: 10 Ağustus- 8 Eylül

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 11 Eylül 2020

Yabancı Dil Şartı: YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 45 puan almış olmaları gerekir.

Sıralama Puanı: ALES puanı kendi puan türünde en az 55 olması gerekir. ALES puanının % 50’si, yüksek lisans programları için lisans ve doktora programları için yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının % 20’si ile yazılı sınav notunun % 30’u dikkate alınarak; başarılı olan adayların (Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 60, doktora/sanatta yeterlik adayları için en az 65 puan) ağırlıklı puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak kontenjan dahilinde programa kabul edilirler

Başvuru Şartı: -Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI

Başvuru Kontenjanı: 2

Başvuru Tarihleri: 10 Ağustus- 8 Eylül

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 11 Eylül 2020

Yabancı Dil Şartı: YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmaları gerekir

Sıralama Puanı: ALES puanının % 50’si, yüksek lisans programları için lisans ve doktora programları için yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının % 20’si ile yazılı sınav notunun % 30’u dikkate alınarak; başarılı olan adayların (Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 60, doktora/sanatta yeterlik adayları için en az 65 puan) ağırlıklı puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak kontenjan dahilinde programa kabul edilirler

Başvuru Şartı: Doktora programına başvuru yapacak adayların, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans ve tezli yüksek lisans programı mezunu olmaları

 

EGE ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI (İZMİR)

Başvuru Kontenjanı: 12

Başvuru Tarihleri: 07 EYLÜL 2020 – 18 EYLÜL 2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: YAZILI; 21 EYLÜL 2020

SÖZLÜ: 22 EYLÜL 2020

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 50 puan

Sıralama Puanı: en az 55 ALES puanı gerekmektedir.

Başvuru Şartı: Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Psikoloji Lisans Programı mezunlarına ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programından mezun olmayanlara gerektiğinde Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI (İZMİR)

Başvuru Kontenjanı:7

Başvuru Tarihleri: 07 EYLÜL 2020 – 18 EYLÜL 2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: YAZILI: 23 EYLÜL 2020

SÖZLÜ: 24 EYLÜL 2020

Yabancı Dil Şartı: YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 50 puan

Sıralama Puanı: en az 60 ALES puanı gerekmektedir.

Başvuru Şartı: Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yada Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında Yüksek lisans derecesine sahip olmak.

 

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 7

Başvuru Tarihleri: 04 Ağustos- 9 Eylül

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: -

Yabancı Dil Şartı: yok

Sıralama Puanı: ALES (%50) + GANO (%30) + Yabancı Dil Sınavı ( %20 )

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD lisans mezunu olmak. Başvurularda yabancı dil puanı şartı aranmayacaktır

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI (DENİZLİ)

Başvuru Kontenjanı: 5

Başvuru Tarihleri: 07 Eylül -18 Eylül

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 21/09/2020

Yabancı Dil Şartı: en az 50 puan almış olmak

Sıralama Puanı: ALES ten en az 70 almış olmak gerekir. ALES notunun %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, lisansüstü giriş sınavı değerlendirme puanının %25’i, yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) puanının %10’nun ağırlıklı ortalaması hesaplanır

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji mezunu olmak

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI (DENİZLİ)

Başvuru Kontenjanı: 5

Başvuru Tarihleri: 07 Eylül -18 Eylül

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 21/09/2020

Yabancı Dil Şartı: en az 55  puan almış olmak

Sıralama Puanı: ALES ten en az  70 puan almış olmak. ALES notunun %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, lisansüstü giriş sınavı değerlendirme puanının %25’i, yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) puanının %10’nun ağırlıklı ortalaması hesaplanır

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI (ANKARA)

Başvuru Kontenjanı: 20

Başvuru Tarihleri: 13 Temmuz-22 Eylül 2020

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: yok

Yabancı Dil Şartı: en az 50 puan almak

Sıralama Puanı: ALES (%60) + GANO (%15) + Yabancı Dil Sınavı ( %25 )

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu olmak

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI (ANKARA)

Başvuru Kontenjanı: 9

Başvuru Tarihleri: 13 Temmuz-22 Eylül 2020

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: yok

Yabancı Dil Şartı: en az 70 puan almak

Sıralama Puanı: ALES (%50) + GANO (%30) + Yabancı Dil Sınavı ( %20 )

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 8

Başvuru Tarihleri: 27.07.2020-08.09.2020

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 11.09.2020

Yabancı Dil Şartı: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL, YDS veya bu sınavlara muadil dil sınavından en az 50 puan almış olmaları gerekir.

Sıralama Puanı: ALES Puanı EA en az 55 olması gerekmektedir. ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yapılacak sözlü mülakat/yazılı sınavın %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanır.

Başvuru Şartı: Adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışma / Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikoloji lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI

Başvuru Kontenjanı: 3

Başvuru Tarihleri: 27.07.2020-08.09.2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 11.09.2020

Yabancı Dil Şartı:  ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL, ÜDS, YDS veya muadili bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekir

Sıralama Puanı: .ALES Puanı EA en az 55 olması gerekmektedir. Doktora programında öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, sözlü mülakat/yazılı sınavın %25’i, yüksek lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacaktır.

Başvuru Şartı: Adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışma / Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikoloji lisans diplomasına, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmaları ve yüksek lisans mezuniyet ortalamalarının en az 3,00 olması gerekir

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI (MALATYA)

Başvuru Kontenjanı: 10

Başvuru Tarihleri: 02-08 Eylül

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: YOK

Yabancı Dil Şartı: -

Sıralama Puanı: ALES puanının % 60’ı + Lisans not ortalamasının % 30’u + varsa Yabancı Dil puanının % 10’u alınarak toplamına gore adaylar sıralanır. Toplam puanı 50’den düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

Başvuru Şartı: : Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı mezunu olmak.

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI (MALATYA)

Başvuru Kontenjanı: 5

Başvuru Tarihleri: 02-08 Eylül

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: YOK

Yabancı Dil Şartı: -

Sıralama Puanı: ALES puanının % 60’ı + Hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıllık lisans mezunları için ise lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için lisans not ortalaması ile yükseklisans not ortalaması toplamının yarısının % 30’u + Yabancı Dil puanının % 10’u ile hesaplanan puan en az 60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir

Başvuru Şartı: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı PDR Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

 

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 5

Başvuru Tarihleri: 10 Ağustos-18 Eylül 2020

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 22-23 Eylül 2020

Yabancı Dil Şartı: En az 50 puan almak

Sıralama Puanı: ALES EA (veya YÖK’ün eşdeğer olarak kabul ettiği GRE ve GMAT sınavlarından) en az 60 standart puan almak.

Başvuru Şartı: Üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı lisans programlarından mezun olmak.

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI (BOLU)

Başvuru Kontenjanı: 31  Ağustos  2020  Tarihine  kadar  ilgili  anabilim  dalı  programının  asgarî  koşulları  sağladığına  dair  devam  etmekte  olan  YÖK  onay  sürecinin  olumlu  bir  şekilde  sonuçlanması  halinde  2020‐ 2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı  için  ayrıca  kontenjan  ilan  edilecektir.

Başvuru Tarihleri: 31/08/2020 - 13/09/2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 17/09/2020

Yabancı Dil Şartı: en az 55 puan almak gerekiyor. Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bilim sınavına girebilmesi için (ön koşul değildir açıklaması bulunan programlar hariç) BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından yukarıdaki tabloda belirtilen puanı veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir. Yabancı dil puanı ön koşul olmayan programlara da varsa adayların yabancı dil puanları değerlendirme aşamasında %10 katkı sağlayacaktır.

Sıralama Puanı: ALES ten en az 80 puan almak gerekiyor. ALES puanının %50’si lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavının %20’si dikkate alınır.

Başvuru Şartı: Adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olması gerekmektedir.

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 15

Başvuru Tarihleri: 7 - 11.09.2020

Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 16.09.2020

Yabancı Dil Şartı: yok

Sıralama Puanı: 1. ALES %50 2. Lisans Not Ortalaması %20 3. Bilim Sınavı %30

Başvuru Şartı: Kabul edilecek adaylardan; - 12'u Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji lisans programlarından mezun olmak, -3'ü lisans mezunu olmak ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı alan derslerinden en az 15 AKTS ders almış olmak şartı aranır.

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 10

Başvuru Tarihleri: 07-11 Eylül 2020

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 17.09.2020

Yabancı Dil Şartı: VAR

Sıralama Puanı: 1: ALES %50 2: Lisans Mezuniyet Notu %20 3: Yazılı/Mülakat Sınav Puanı %20      4: Yabancı Dil %10

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/ Eğitimde Psikolojik Hizmetler lisans mezunu olmak.

 

VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI

Başvuru Kontenjanı: 2

Başvuru Tarihleri: 28 Ağustos – 9 Eylül 2020

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 15 Eylül 2020

Yabancı Dil Şartı: YDS’ den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

Sıralama Puanı: ALES’ ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan gerekir. ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır. Sınavların değerlendirmeye alınabilmesi için adayların mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans mezunu olmak. YÖK tarafından belirlenen kriterlere sahip olmak.

 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PDR YÜKSEK LİSANS İLANI

Başvuru Kontenjanı: 15

Başvuru Tarihleri: 7-11 Eylül 2020

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: Yapılacak sınavın tarihi şekli, ön eleme sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.

Yabancı Dil Şartı: -

Sıralama Puanı: ALES Puanının %50’si + Mezuniyet Notu’nun %20’si + Mülakat/Bilim Sınavının %30’u ≥ 65

Başvuru Şartı: En az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların ; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Eğitimde Psikolojik Hizmetler mezunu olmak.

 

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI (BURDUR)

Başvuru Kontenjanı: 4

Başvuru Tarihleri: 18 Eylül 2020 -28 Eylül 2020

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: YOK

Yabancı Dil Şartı: Yabancı dil puanı değerlendirmeye alınmayacak olup, ancak kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıdaki YÖK açıklamasına istinaden sınav sonuç belgelerini (55 puan ve üstü)  ibraz etmeleri zorunludur.

Sıralama Puanı: Ales puanının %55’i,  yüksek lisans not ortalamasının %25’i’ ve yazılı veya sözlü sınav puanının %20’i alınmak süratiyle hesaplanır ve toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ve “Eğitimde Psikolojik Hizmetler “ lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ve “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında Yüksek Lisans mezunu olmak

 

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PDR DOKTORA İLANI (BURDUR)

Başvuru Kontenjanı: 6

Başvuru Tarihleri: 18 Eylül 2020 -28 Eylül 2020

 Yazılı ve/veya Sözlü Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 01 Ekim 2020

Yabancı Dil Şartı: Yabancı dil puanı değerlendirmeye alınmayacak olup, ancak kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıdaki YÖK açıklamasına istinaden sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Sıralama Puanı: Ales puanının %55’i ve Diploma puanının %45’ i alınmak süratiyle hesaplanacaktır.

Başvuru Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ve “Eğitimde Psikolojik Hizmetler “ lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak

Bu haber toplam 80233 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.