2022-2023 YILI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BULUNAN ÜNİVERSİTELER

2022-2023 YILI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BULUNAN ÜNİVERSİTELER

Haber

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

I. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında kontenjan açılan ve aşağıda isimleri belirtilen programlara başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır. “Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıda belirtilen kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.

 

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, DEĞERLENDİRME VE KABUL

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuru Formu; Online başvuru çıktısı

. 2. ALES sonuç belgesi; Geçerlilik süresi 5 yıldır. *Yüksek Lisans/Doktora Programları için en az 55 puan şartı aranmaktadır. * Yabancı uyruklu adaylar için ALES Belgesi aranmamaktadır.

3. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi; Geçerlilik süresi 5 yıldır. **Yüksek Lisans Programı, ***Doktora Programı için en az 55 puan şartı aranmaktadır. ** Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil şartı Anabilim Dallarının kararına göre bazı Anabilim Dallarında aranmakta olup, bu durum ön koşullarında belirtilmiştir. *** Doktora Programları için Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler.

4. ULUTÖMER, YEE veya TÖMER Belgesi; Yabancı Uyruklu adaylardan Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge. 

5. Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programı için müracaat edenlerden Tezli Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği. Yurtdışında lisans/yüksek lisans programını bitirmiş adaylardan diploma veya mezuniyet belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği.

6. Transkript Belgesi; *Mezuniyete esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren onaylı belge (not dökümü-transkript).

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA / TEZLİ - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

1. Başvuru Online Başvuru Linki https://ebasvuru.duzce.edu.tr/ Sınava Giriş Belgesi Başvuru Tarihleri (Normal, Yatay Geçiş) 04 – 08 Temmuz 2022 Bilim Sınavı Tarihi 21 Temmuz 2022 Kesin Kayıt Tarihleri 26 -29 Temmuz 2022

1- Başvurular Online yapılacaktır. Adaylar Online başvuru yapmadan önce mezuniyet bilgilerini E-Devlet’ten kontrol etmelidir. Mezuniyet bilgileri gözükmeyen ya da mezuniyet notu ile transkriptteki notu farklı olanlar mezun oldukları Üniversiteleri aracılığı ile bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Beyan edilen bilgilerde eksiklik ya da farklılık olan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır. Bu tür durumlarda sorumluluk öğrenciye aittir.

2- YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Madde 35- 6 “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü uyarınca kesin kayıt esnasında varsa diğer lisansüstü programından ilişiğinin kesilmiş ve güncel durumunun YOKSİS'e yansımış olması gerekir.' Sadece bir tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptırılabilir

3. Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adaylar için bir Lisans Diplomasına sahip olmak; Doktora programlarına başvuracak adaylar için bir Lisans veya Tezli Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak. Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların ALES puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olması ve Lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. Yurtdışı diplomalarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi gereklidir.

4. ALES sonucu 5 yıl süre ile geçerlidir. Anabilim Dallarına âit ALES şartları Başvuru ve Kabul Koşulları bölümünde yazmaktadır.

5. YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonucu 5 yıl, TOEFL sınav sonucu 2 yıl süre ile geçerlidir. Anabilim Dallarına âit Yabancı Dil şartları Başvuru ve Kabul Koşulları bölümünde yazmaktadır.

6. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün ilgili Anabilim Dalları tarafından yapılacak olan Bilim ve/veya Mülakat Sınavı’na girmedikleri takdirde başarısız olarak değerlendirilecektir. Bilim ve/veya Mülakat Sınavı 21.07.2022 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır. -Sınav yerleri Sınav giriş belgesinde yazacaktır. Değerlendirme koşullarında Bilim Sınavı ve Mülakat olmayanlara herhangi bir sınav uygulanmayacaktır. -Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için herhangi bir sınav yoktur.

7. Online yapılan başvurularının geçerli sayılabilmesi için adayların Bilim ve Mülakat Sınavına gelirken aşağıdaki belgeleri sınav jürisine ibraz etmek zorundadırlar. -Online Başvuru Formu (Aday İmzalı) -Sınav Giriş Belgesi (Online başvuru sonra sistemden alınmalıdır) -Diploma/Çıkış/Mezuniyet Belgesi ve Not Durum/Transkript Belgesi (Doktora programına başvuranlar hem lisans hem de yüksek lisans belgelerini getirmelidir) -ALES belgesi güncel ÖSYM çıktısı -Yabancı Dil Belgesi (Yabancı dil koşulu olan Anabilim Dalları ile tüm Doktora programları için) - Protokol kapsamında başvuru yapacak adayların, protokol yapılan kurumda çalışıyor olduğunu gösteren belge. Not: Mezuniyet ya da transkript gibi belgelerin fotokopileri ya da e-Devlet çıktıları getirilmelidir.

8. Başvuru esnasında sisteme not ortalaması girişleri transkriptte tanımlı 100’lük sisteme göre yapılmalıdır. Transkriptte 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (Üniversitelerin kendi hazırladıkları dönüşüm tabloları kabul edilmemektedir.) (4.00’lük sisteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir).

9. Protokol kapsamında başvuru yapacak adayların, protokol şartlarını taşıması ve protokol yapılan kurumda çalışıyor olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

10. Kayıt hakkı kazanan adayların Kesin Kayıt Başvuru İşlemleri ONLINE yapılacaktır. Takvimde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde sisteme “Kesin Kayıtta İstenen Belgeleri” yüklemesi zorunludur. Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Sonuçların ilanında yayınlanacaktır. Belgeleri belirtilen tarih ve saat aralığında yüklemeyenler, hatalı veya eksik yükleyenler Kesin Kayıt Hakkını Kaybeder. Mazeretler dikkate alınmaz. 

11. Online başvuruda Biyometrik fotoğraf yüklenmesi zorunludur.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Tezli Yüksek Lisans derecesiyle Doktora programlarına başvuranların; Tezli Yüksek Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak,

2. Doktora programlarına başvuran adayların istenilen ALES puan türünde en az 55 puana sahip olmak, 3. Adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları ile “ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kapsamında eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil puan almış olmak.

4. 20 Nisan 2016 tarihli ve 26990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince, Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. NOT: ALES ve Yabancı Dil puanı geçerlilik süresi 5 yıldır. KAYIT TARİHLERİ BAŞLAMA BİTİŞ Başvuru Tarihi 18 Temmuz 2022 Pazartesi 22 Temmuz 2022 Cuma Mülakata Hak Kazananların İlanı 29 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitiminden sonra Mülakat Sınavı 2 Ağustos 2022 Salı Saat:10:00 Mülakat Sınavı Yüz Yüze Yapılacaktır. Kesin Kayda Hak Kazananların İlanı 05 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitiminden sonra Kesin Kayıt Tarihi 11 Ağustos 2022 Perşembe 15 Ağustos 2022 Pazartesi Yedek Kontenjan İlanı 16 Ağustos 2022 Salı günü mesai bitiminden sonra

Yedek Kontenjan Kesin Kayıt 17 Ağustos 2022 Çarşamba 19 Ağustos 2022 Cuma

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Mezuniyet not ortalaması, adayın 100’lük not sistemine dönüştürülmüş genel not ortalaması olarak esas alınır. *Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup 100’lük not karşılığı bulunmayanlar için YÖK’ün 100’lük not dönüşümü tablosu kullanılır.

2. Mülakat sınavına ALES ilgili alan puanının, yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının ve yabancı dil sınavının ilgili program koşullarındaki yüzdelik karşılığı dikkate alınarak kontenjan sayısının üç katı kadar aday çağırılacaktır.

3. Mülakat sınavı uygulanan programlarda değerlendirme sonucunda 70 ortalamayı sağlayamayan ve mülakat sınavından en az 50 puan alamayan adaylar başarısız sayılacaktır. Mülakat sınavına girmek zorunlu olduğundan sınava girmeyen adaylar 70 ortalamayı sağlasalar bile başarısız sayılacaklardır.

4. Adaylar, puan sıralamasına göre kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilirler. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya, ALES puanının da eşit olması durumunda ise daha önce mezun olan adaya, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması durumunda yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT 1. Kesin kayıt işlemi uzaktan yapılacağından; başvuru ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanlar kesin kayıt hakkı kazanmış olsalar dahi kayıt işlemleri yapılmayacak olup bu durumda olduğu tespit edilen öğrencilerin aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olsa dahi ilişiği kesilecektir. 2. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri bu hükümlerde yer almayan durumlarda ise Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 3. Kesin kayıt işlemi Enstitü tarafından ilan edilen kesin kayıt tarihleri arasında, adayların başvuru ekranından online olarak yapılacaktır. Süresinde kesin kaydını yapmayan veya online dışında yapılan kesin kayıt işlemi kabul edilmeyecektir. (konu hakkında detaylı bilgi kesin kayıt kazanan aday listeleri ilan edildiğinde açıklanacaktır.) 4. Yönetmelik gereğince enstitüye teslim edilmesi gereken onaylı mezuniyet belgesi, transkript belgesi ve diğer belgeler enstitü tarafından duyurulacak tarihlerde öğrenci dosyasına eklenecektir. Bu belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

maviye sürgün dizi kıyafetleri

Bu haber toplam 48617 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.