YENİ YÖNETMELİĞİN YAYINLANMASI NE ANLAMA GELİYOR VE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

YENİ YÖNETMELİĞİN YAYINLANMASI NE ANLAMA GELİYOR VE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Yeni Yönetmelik

YENİ REHBERLİK YÖNETMELİĞİNİN YAYINLANMASI

NE ANLAMA GELİYOR VE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

En Önemli Maddelerin Karşılaştırılması ve Yorumlanması 

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, 10.11.2017 Cuma günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 2001 tarihli 24376 nolu yönetmelik yürürlükten kalktı. 

1) Yeni yönetmeliğin yayınlanması ne anlama geliyor? 

Yayınlanan Rehberlik Hizmetleri yönetmeliği, PDR mezunlarının MEB bünyesinde çalışırken yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları içeriyor. Daha önceki yönetmelikler 1985-2001 yılı arasında ve 2001-2017 arasında yürürlükte kalmıştı.

10 Kasım 2017 tarihinden itibaren, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Okul PDR servisleri ve MEB'e bağlı eğitim kurumlarındaki psikolojik hizmetlerin nasıl yürütülmesi gerektiği, 30236 sayılı yeni yönetmeliğe göre belirlenecektir. 

2) Bundan sonra PDR uzmanları için değişen ne olacak?

Yeni yönetmelik taslağı, yaklaşık 6 aydır PDR bölümü mensupları olarak gündemimizde yer alıyordu ve bu konuda özellikle Türk PDR Derneği ile değerli milletvekilimiz Deniz Depboylu çalışma yürütüyordu. 

Yeni yönetmelik taslağında yer alan 20'den fazla madde, PDR'ciler tarafından eleştiriliyordu. Ancak özellikle "nöbet görevi verilmesi, 8-5 mesai zorunluluğu getirilmesi" ve "Rehberlik personeline verilemeyecek işler bölümünün kaldırılması" gibi maddeler mesleğin özüyle bağdaşmadığı için tepkiyle karşılanıyordu. 

Yeni yönetmelikle birlikte, nöbet görevi getirilmiştir. Ancak çalışma saatlerimiz değişmemiştir. Bu durumda ortaya farklı bir çelişki çıkmaktadır. Çünkü MEB'in, Rehberlik personelinin haftada 30 saat çalışma süresinin günlük 6 saate bölünmesi şeklinde 2 farklı görüş yazısı vardır. Bu durumda, haftada 30 saat ve günde 6 saat çalışmamız gerekirken, örneğin 10 saat ve tekli öğretim yapan bir meslek lisesinde nöbet görevi nasıl verilebilir? Ayrıca öğrenci psikolojik sorunlar yaşadığı için PDR birimine gelmek istediğinde, o gün görevli olan PDR uzmanı "benim nöbetim var, bugün git yarın gel mi diyecektir." Özetle nöbet görevi maddesi, belirsiz ve birçok soruna gebe bir madde olarak değerlendirilebilir. Nitekim sendikalar, yeni yönetmeliğin olumsuz yönleriyle ilgili değerlendirme yazıları yayınlamışlardır. Ayrıca Türk Eğitim Sen başkanı İsmail Koncuk dava açılacak ve PDR'cilerin şikayetçi olduğu konuları belirlemek için, twitter adresine etiketle yorum yapılmasını rica etmiştir. Yeni yönetmeliğin tam olarak neyi ifade ettiği ve özellikle nöbet konusunda neyi kastettiği, birkaç gün içinde anlaşılacaktır. 

3) Eski yönetmelikle yeni yönetmelik arasındaki farklar neler?

1) Yönetmelik Adı

Eski yönetmelik: "MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliği" 

Yeni yönetmelik:"MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği"

Yorum: Okul PDR servisleri, Psikolojik Danışma hizmeti de veren birimlerdir. Bizim açımızdan olumsuz bir düzenlemedir.

2) Unvan

Eski yönetmelik: "Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)"

Yeni yönetmelik: "Rehberlik Öğretmeni"

Yorum: Okul PDR birimlerinde, PDR lisans/yüksek lisans mezunları istihdam edilir. Unvanın Rehberlik'e indirgenmesi eksikliktir.  Bizim açımızdan olumsuz bir düzenlemedir.

3) Lisans Mezuniyeti

Eski yönetmelik: "Üniversitelerin PDR ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında lisans eğitimi almış personel"

Yeni yönetmelik: "Eğitim kurumlarında (....) Rehberlik hizmetini yürüten personel. 

Yorum: PDR bölümü, öncelikle MEB'in ihtiyacını karşılamak amacıyla Eğitim Fakültesi'nde açılmış bir bölümdür. Bölümü bitirenlerin diplomasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunu yapar. Bizim açımızdan olumsuz bir düzenlemedir.

4) Çalışma Saati

Eski yönetmelik: Haftalık 30 iş saatidir. Çalışma saatleri kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenir. 

Yeni yönetmelik: Haftalık 30 iş saatidir. Çalışma saatleri kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenir. 

Yorum: Değişiklik yapılmamıştır ve bizim açımızdan olumlu bir durumdur. 

5) Belleticilik ve Nöbet Görevi 

Eski yönetmelik: Bu konuda maddelerde bir düzenleme yok. (Ancak verilemeyecek görevler kısmında nöbet görevi verilemez diye açıkça yazıyor) 

Yeni yönetmelik: "Belleticilik ve nöbet görevi yapar" deniyor. 

Yorum: İsteğe bağlı bir durum olması gerekir. Bu konuda bir açıklama yapıldığında, sayfamızda paylaşacağız. 

6) Sınav Görevi

Eski yönetmelik: Bu konuda bir düzenleme yok 

Yeni yönetmelik: "Sınavlarda görev alabilir" deniyor.

Yorum: İsteğe bağlı bir durum olması önemlidir. Burada kast edilen ÖSYM/Açıköğretim sınavları gibi, merkezi sınavlardır. Bizim açımızdan olumlu bir durumdur. 

 7) Tercih Dönemlerinde Görev Verilmesi 

Eski yönetmelik: Bu konuda bir düzenleme yok. 

Yeni yönetmelik: "Merkezi sınavlara ait tercih döneminde görev alır" deniyor. Ayrıca "Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebilir." ifadesi var. 

Yorum: Eski yönetmelikte bu konuda bir düzenleme olmasa da, PDR servisi çalışanları tercih döneminde görevlendiriliyordu. ÖRGM bu durumu resmileştirmek ve garanti altına almak istemiştir. 

8) Evde ve Hastanede Eğitim Alan Öğrenci Ziyareti 

Eski yönetmelik: Bu konuda bir düzenleme yok. 

Yeni yönetmelik: "Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret eder.

Yorum: Eski yönetmelikte bu konuda bir düzenleme olmasa da, PDR servisi çalışanları ihtiyaç duyulan durumlarda bu çalışmayı (müdür, müdür yardımcısı ve sınıf rehber öğretmeniyle birlikte) zaten yapıyordu.  ÖRGM bu durumu resmileştirmek ve garanti altına almak istemiştir.

9) Danışmanlık Tedbiri

Eski yönetmelik: Bu konuda bir düzenleme yok. 

Yeni yönetmelik: Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınan çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu kişilere hizmet sunar. 

Yorum: Eski yönetmelikte bu konuda bir düzenleme olmasa da, PDR servisi çalışanları okulun öğrencisi olan ve mahkeme tarafından hakkında danışmanlık tedbir kararı verilen öğrenciyle ilgili gerekli raporları zaten hazırlıyordu. Mahkemenin isteği ve emri olduğu için, gerekli işlemler yerine getiriliyordu. ÖRGM bu durumu resmileştirmek ve garanti altına almak istemiştir. Diğer yandan zaten idarecilerin sorumluluğunda olması gereken Eğitim Tedbir kararının, bizim yönetmeliğimize alınmamış olması bizim açımızdan olumlu bir durumdur. 

10) Verilemeyecek Görevler

Eski yönetmelik: Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.

Yeni yönetmelik: Bu konuda bir düzenleme yok. 

Yorum: Bizim açımızdan olumsuz bir durumdur. 

11) Okul Müdürünün Vereceği Rehberlikle İlgili Görevler

Eski yönetmelik:  Okul müdürünün vereceği rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapar.

Yeni yönetmelik:Eğitim kurumu müdürünün rehberlik hizmetleri ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Yorum: Bu konuda bir değişiklik yapılmamıştır. Bu maddenin kaldırılmaması, verilecek görevlerin rehberlikle ilgili olması konusunda sınırlandırma getirmesi açısından bizim için olumludur. 

12) Görevlendirme Konusu

Eski yönetmelik: Bu konuda bir düzenleme yok. 

Yeni yönetmelik: Görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt döneminde görev alır.

Yorum: Gönüllü olarak ve ek ders karşılığı, istekli olan Rehberlik personeli bu görevi zaten yapıyordu. Dönemsel ve geçici bir görevlendirme olarak, bu konunun resmileşmiştirilmesi amaçlanmıştır. 

13) Gizlilik İlkesi 

Eski yönetmelik: Bu konuda bir düzenleme yok. 

Yeni yönetmelik: "Görüşme içeriğinin gizliliğini koruyarak....." Ayrıca bir diğer maddede "Bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği özel ve gizlilik içeren bilgileri, mevzuat ile yetkili kılınan makamlar dışında öğrencinin ve velisinin izni olmadan kimseyle paylaşmaz" denilmektedir.

Yorum: Bizim açımızdan olumlu bir durumdur. 

14) Görüşme Saatinin İdareye Bildirilmesi

Eski yönetmelik: Bu konuda bir düzenleme yok. 

Yeni yönetmelik: Görüşme içeriğinin gizliliğini koruyarak görüşülecek öğrencinin yalnızca adını ve görüşme saatini eğitim kurumu idaresine bildirir.

Yorum: Bu düzenlemenin Rehberlik personelini denetlemek için mi yoksa öğrencileri denetlemek için mi yapıldığı anlaşılmalıdır. Öğrencilerin denetlenmesi amacıyla konulduysa, olumlu bir durumdur çünkü ders öğretmeninden PDR servisine gitmek istediğini söyleyip izin alarak okul içinde veya okul dışında gezen öğrenciler olabilmektedir. 

Sema KÜSMENOĞLU-Abdullah YALNIZ

Bu haber toplam 33434 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum