Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı Bulunan Üniversiteler

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı Bulunan Üniversiteler

1-BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı (İstanbul)

Program Adı: Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Program

Program Türü: Türkçe – Tezli / Tezsiz

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Türkinaz ATABEK AŞTI

E-posta: turkinaz.atabekasti@bahcesehir.edu.tr

Başvuru Koşulları

Çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, okul öncesi öğretmenliği,işitme engelliler öğretmenliği ve zihin engelliler öğretmenliği lisans programlarından veya tıp fakültesinden mezun olmak

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans programı öğrencilerinin yüksek lisans derecesine sahip olabilmeleri için birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır. Dersleri başarıyla tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen 2 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları Enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı  (Tezsiz)

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders seçiminde ve proje çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

2-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AİLE EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (İ.Ö) (İZMİR)

 

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

 

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmak için Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler, Hukuk, Tıp, Hemşirelik ile Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Kültürel Çalışmalar Lisans Diplomasına sahip olan bölümünde lisans diplomasına sahip olmak ya da bir eğitim kurumunda öğretmen, uzman, yönetici ya da müfettiş olarak çalışıyor olmak gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir

 

Öğrenci 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.

 

Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Başarısız olma halinde üç ay içinde bitirme sınavı aynı jüri ile tekrarlanır.

 

Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

 

 

3-ANKARA ÜNİVERSİTESİ Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı (Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim) 

Programa başvuruda yabancı dil koşulu yoktur.

Değerlendirme

Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

4-İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı (İstanbul)

Başvuru Koşulları

 Tezli Yüksek Lisans Programları için  ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)

 • Tezsiz Yüksek Lisans Programları için  ALES koşulunun aranmaması.
 • Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi
 • Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

Kontenjan

Lisansüstü Programı Kontenjan Puan Türü
Tezli Tezsiz
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 25 30 EA

 

Eğitim  – Öğretim 

Eğitim dili Türkçe

 • Derslere devam zorunluluğu %70
 • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
 • Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ( 4 Zorunlu Ders , 6 Seçimlik Ders ) ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders ( 4 Zorunlu Ders , 4 Seçimlik Ders ), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Program İşleyişi

 1. Eğitim dili Türkçe
 2. Derslere devam zorunluluğu %70
 3. Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
 4. Tezli program toplam 24 krediden (90 AKTS) az olmamak koşuluyla en az 8 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz program toplam 30 krediden (90 AKTS) az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Program Dersleri

 • Aile Danışmanlığı Kuramları
 • Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler
 • Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışması Uygulaması
 • Seçimlik Ders 1 (Alan içi seçimlik ders*)
 • Seçimlik Ders 2 (Alan içi seçimlik ders*)
 • Seçimlik Ders 3 (Alan içi/alan dışı seçimlik ders**)
 • Seçimlik Ders 4 (Alan içi/alan dışı seçimlik ders** )
 • Seminer Çalışması
 • Tez Çalışması

 

 

 

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Eğitim Ücretleri

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ücret Türü   Ücret Miktarı

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ön kayıt : 130 Türk Lirası (Katma Değer Vergisi dahil)
Ders başına öğretim ücreti : 1.265 Türk Lirası (Katma Değer Vergisi dahil)
Bitirme Projesi : 1 ders ücreti
Tez : 2 ders ücreti
Öğrencilik kayıt (her yarıyıl ve tez ek süresinde) : 130 Türk Lirası (Katma Değer Vergisi dahil)

 

5-FATİH ÜNİVERSİTESİ AİLE EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI ( TEZSİZ ) ( TÜRKÇE ) (İSTANBUL)

Genel Koşullar

 • Program dili “Türkçe” dir.
 • Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi (4 yıllık) mezunları başvurabilir.
 • “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ve “Psikoloji” bölüm mezunları dışındaki bölüm mezunu öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.
 • Program en az 3 (1 yıl), en çok 6 (3 yıl)  dönem süresince toplam “10 dersten (30 kredi)” oluşmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.
 • ALES puanı istenmemektedir.

Başvuru

Yüksek Lisans Programına katılmak isteyen adaylar başvurularını internet üzerinden Başvuru Formunu doldurarak yapabilmektedirler. Başvuru Formunun doldurulmasından sonra önkayıt için gerekli belgelerin ulaştırılması gerekmektedir. 35 kesin kayıt rakamına ulaşılmadığında program açılamamaktadır.

6-YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (ANKARA)

ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınavına çağrılır.

7-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AİLE DANIŞMANLIĞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (KONYA)

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Başvurular: Güz yarıyılı için (Ağustos  – Eylül ayları içerisinde) ve Bahar yarıyılı için (Aralık – Ocak ayları içerisinde) II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi alınmaktadır. Enstitümüz web sayfası takipedilmelidir.

Diploma Notu: Diploma notu şartı yoktur.

ALES Puan Türü: : Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel puan türü

ALES Puanı: 55 ve üzeri olmadır.

Yabancı Dil: Yabancı dil şartı yoktur.

8-EGE ÜNİVERSİTESİ AİLE DANIŞMANLIĞI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İZMİR)

Kontenjan: 30 (T.C. Uyruklu)

Koşullar: Programa üniversitelerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olanlar ile Tıp ve Hemşirelik Fakültesi mezunları başvurabilecektir.

9-İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİNLERARASI AİLE DANIŞMANLIĞI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İSTANBUL)

Kimler başvurabilir?

 

Tıp, Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Çocuk Gelişimi Lisans programlarını tamamlamış olanlar başvurabilirler.

10) MERSİN ÜNİVERSİTESİ- Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı (Mersin)

Tezsiz Aile Eğitimi ve Danışmanlığı yüksek lisans programına başvurmak için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Bu haber toplam 176370 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum