PDR MEB ATAMA MÜLÂKATLARINDA SORULAN SORULAR

PDR MEB ATAMA MÜLÂKATLARINDA SORULAN SORULAR

MEB atama mülakatlarında PDR branşındaki meslektaşlarımıza hangi sorular soruluyor? 1500'e yakın soru ilk kez ve sadece Dergi p.Dr. de...

PDR MEB ATAMA MÜLÂKATLARINDA SORULAN SORULAR

7 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan MEB atamaları için mülakatlar (Aralık 2018 ve Ocak 2019 aylarında) devam ediyor. Peki MEB atama mülakatlarında PDR branşındaki meslektaşlarımıza hangi sorular soruluyor? Cevabı bu metinde... Başka hiçbir platformda yer almayan özgün sorular için metni sonuna kadar okuyabilirsiniz. 

Mülakatı Yapan Değerlendirme Kurulu Adayı Görüşmeye Çağırıyor

Mülakat için komisyon önüne çıkıldığında, öncelikle adayı rahatlatacak şekilde hal hatır soruluyor. Adaya "kendinizi tanıtın, ilgi alanlarınızdan bahsedin" deniliyor. Moral veriliyor ve sıralaması iyiyse endişe etmemesi gerektiği belirtilebiliyor.  

Ardından zarf içinde yer alan sorular soruluyor. Ancak zarfta olmayan ve alanla ilgili farklı sorular da sorulabiliyor. 

(Mülakata girdiyseniz, metne eklememiz için size sorulan soruları yorum olarak yazabilirsiniz)

PDR MEB MÜLAKATINDA ŞİMDİYE KADAR SORULMUŞ OLAN SORULAR

1) Karadeniz’de yer alan delta ovalarından birini söyleyiniz.

2) Öğrencilere çevreyi sevme ve koruma alışkanlığı kazandırmak için hangi etkinlikleri planlamayı düşünürsünüz?

3) Yapılandırmacılıkla ilgili bilgilerinizi ifade eder misiniz?

4) Bilgi teknolojilerini eğitimde nasıl kullanırsınız?

5) Sınıf yönetimi yaklaşımlarından 2 örnek veriniz.

6) Orta Amerika’da Pasifik ve Atlantik Okyanusu’nu birbirine bağlayan yer?(Panama Kanalı)

7) İçinde bulunduğunuz kültürün özelliklerini bilmek sizce yararlı mıdır?

8) Yabancı dil eğitiminde teknolojiyi kullanmayı doğru buluyor musunuz?

9) Ege Denizi’ne dökülen akarsular hangileridir?

10) Teknolojik sınıflar hakkında ne düşünüyorsunuz?

11) Öğrenciler arasında yardımlaşmayı nasıl sağlarsınız?

12) İletişimin beş temel öğesini söyleyiniz.

13) Demir-Çelik fabrikası bulunan bir ilimizi söyleyiniz.

14) Öğrenciyi aktif kılmak için neler yapılabilir?

15) Teknoloji, öğretmenin iş yükünü azaltır mı?

16) 1992’ de kurulan çevre vakfı?(TEMA)

17) Sınıfın yapısal özellikleri nelerdir?

18) Kameralı Drone’nin eğitime katkısı ne olabilir?

19) Eğitsel oyunun katkıları nelerdir?

20) Ölçme ve değerlendirmede teknolojiyi nasıl kullanırsınız?

21) Van Gölü’ne  Van dışında sınırı olan ilimiz?

22) Akademik benliği nasıl oluştururuz?

23) Bloom Taksonomisi?

24) Duyuşsal alana 2 örnek veriniz

25) AMATEM nedir?

26) Sınıfta öğrenci etkileşimini arttırmak için hangi teknikler kullanılır?

27) Bilgisayar oyunlarının öğrencilere olumsuz etkisi nasıl olur?

28) Öğrencinin toplumdaki değerlere saygılı birer birey olabilmesi için öğretmenler neler yapabilir?

29) Dönüt nedir? (Tanımı verilip kavram sorulmuş).

30) Birleşmiş Milletler’in miras listesini belirleyen alt organı? (UNESCO)

31) Empati yeteneğini öğretebilmek için ne yaparsınız?

32) Mukaddime hakkında bilgi veriniz.

33) Kitle iletişim araçlarıyla mı yoksa yüz yüze eğitim mi etkilidir?

34) Materyal hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

35) Salda Gölü(Özelliği verilip isim istendi).

36) Ortak tarih, kodlama ile ilgili yorum soruları.

37) Empati(Tanımı verilip kavram istendi).

38) E-kitap uygulamasını branşınızla ilgili nasıl kullanırsınız?

39) Çoklu zeka kuramını dersinizde nasıl kullanırsınız?

40) İstasyon tekniği(Açıklama verilip teknik soruldu).

41) Savaş meydanında öldürülen padişah kimdir?

42) Doğal afetler konusunda öğrencileri nasıl bilgilendirirsin?

43) PISA hangi yaş grubuna ve kaç yılda bir yapılır?

44) Sınıf dışı etkinliklere iki örnek veriniz.

45) DEHB’li öğrenciye nasıl yaklaşılmalı?

46) Simülasyon tekniği(Açıklama verilip kavram soruldu).

47 Karma eğitime geçilen eğitim yasası?

48) Adaletiyle ünlü halife kimdir?

49) Eleştirele düşünme (Açıklama verilip kavram soruldu).

50) Altı şapka tekniği (Açıklama verilip kavram soruldu).

51) Mimar Hayrettin (Açıklama verilip isim soruldu).

52) Mostar Köprüsü(Açıklama verilip isim soruldu).

53) Mizah sınıfta kullanılmalı mı?

54) Milli kimliği sosyal medyayla nasıl aktarırız?

55) Gazi Osman’ın kayın babası  kimdir?(Şeyh Edebalı)

56) Sosyal Öğrenme Kuramı(Semra Öğretmen ile ilgili örnek olay verilmiştir).

57) Öğretmen niteliği nasıl olmalıdır?

58)  Çocuklarda zeka farklılıkları varsa ne gibi etkinlikler yaparsınız?

59) Irkçılığa karşı mücadele eden 27 yıl hapiste yatan Güney Afrika Cumhurbaşkanı? (Nelson Mandela) 

60) E-kitap kağıt israfını önler mi? Bilgiyi kullanmak ve öğrenci için iyi bir şey mi?

61) İnebolu Savaşı’nda şehit olan kadın kimdir?

62) Portfolyonun sanal ortama dökülmesi ve kullanması faydalı mıdır?

63) 7E Modelinin İki Özelliğini Söyleyiniz.

64) Selvi Boylum Al Yazmalım, Gün Olur Asra Bedel Gibi Eserlerinin Yazarları Kimlerdir?

65) Zamanı Nasıl Etkili Kullanırsınız?

66) Sosyal Medyayı Öğrenci Veli Öğretmen Veli İlişkilerinde  Nasıl Kullanırsınız?

67) Argümantasyon nedir?

68) Bilişsel zorbalık hakkında bilgi veriniz.

69) Genelkurmay Başkanlığı nereye bağlandı?

70) Türkiye’nin Rusya´dan aldığı jet? (S400)

71) Okullarda internet kullanılmalı mı? İnternetin olumsuz yönleri nelerdir?

72) Sınıf yönetimde ortam nasıl olmalı?

73) Google Maps ve Google Earth nasıl kullanılır?

74) Öğretmen eğitimi nasıl geliştirilir?  

75) Arakanlılar’a zulmeden devlet?

76) Kavram haritası ile ilgili bilgi veriniz.

77) Sözel- dilsel zekayı geliştirmek isteyen öğrenciyi nasıl yönlendirirsiniz? 

78) Mobil öğrenmeye örnek veriniz.

79) Kurtuluş Savaşı´nda cephaneye yardım ederken çocuğuyla donarak şehit düşen kadın?( Şerife Bacı) 

80) KKTC ilk Cumhurbaşkanı? 

81) Analoji(benzetme) sorusu(Örnek olay verilmiştir)?

82) Halifelik Osmanlı’ya ne zaman geçti(Yavuz Sultan Selim)?

83) Kâğıt-kalem etkinliklerini öğrenciler için nasıl daha etkili yapabiliriz?

84) Öğrencileri siber zorbalıktan nasıl koruruz?

85) Hedef içerik eğitim durumları ve değerlendirmeye örnek olay verilip kavram istendi.

86) Kudüs kim zamanında alındı?

87) Değerler konusunu eğitimde teknolojiyle nasıl anlatırsınız?

88) Öğrenciler soru sorduğunda nelere dikkat etmeliyiz?

89) Mahalli ve idari seçimlerde kimi seçmek için oy kullanırız?

90) Münazara(Örnek olay verilip kavram istendi).

91) Teknolojiyi kullanarak üstün zekalı öğrencilere nasıl ders anlatırsınız?

92) Ücretli öğretmenliğe bakış açınız ?

93) Bilişim suçlarıyla ilgili öğrencilere neler yaparsınız?

94) Öğretimi bireyselleştirme tarzında neler yaparsınız?

95) Hong Kong ile ilgili soru soruldu(Çin).

96) Matematik, Fen derslerinde başarısız müzik dersinde başarılı olan öğrenciye karşı ne yaparsınız?

97) Okuldaki internet sınırlılıkları nelerdir?

98) Sınıf panosu (Paragraf verilmiş, kavram istenmiş).

99) Karabağ hangi iki ülke arasında sorun oluşturuyor?

100) İçerik nedir ve içerik düzenleme yaklaşımları nelerdir?

101) Öğretmen yöntem ya da teknik uygularken neye dikkat etmelidir?

102) Akıllı telefonların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendiriniz?

103) Davranış türleri nelerdir?

104) Cinsel tacize uğramış bir öğrenciniz olduğunda neler yaparsınız?

105) Hong Kong hangi ülkeye bağlıdır? 

106) Bir öğrenciye yöneltme-yerleştirme rehberliği yapacağınızda, nasıl bir yol izlersiniz? 

107) Savaş meydanında şehit olan ilk Osmanlı Padişahı kimdir? 

108) KKTC'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? 

109) Dağlık Karabağ, hangi ülke arasındaki sorun olarak tartışılmaktadır? 

110) Şeyh Edebali'nin damadı kimdir? 

111) Altı şapkalı teknikten siyah renk neyi ifade ediyor?

MÜLAKAT İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER BAŞLIKLAR

Genel Bilgiler

Okullarda zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

Okul Gelişim Modeli

Tüm okullarda Tasarım – Beceri atölyeleri kuruluyor.

Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

Öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim

Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.

Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor

Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

Ölçme ve Değerlendirme

Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor

Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor

Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.

Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi

Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor

Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR)

Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor

Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor

Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.

Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.

Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor

Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor

Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.

Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

Okulların Finansmanı

Okullara gelişim bütçesi veriliyor.

Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.

Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.

Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

Teftiş ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri

Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor

Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor.

Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.

Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

Özel Eğitim

Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.

Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.

Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor

Özel Yetenek

Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor

Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.

Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor

Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.

Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak

Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor

Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.

Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.

Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

Öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm

Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.

Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor

Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor

Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

Erken Çocukluk

5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.

Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.

Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.

Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

Temel Eğitim

İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.

İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.

İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.

Eğitim kayıt bölgelerinde Okul – Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

Ortaöğretim

Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.

Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor

Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.

İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.

Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.

Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri

Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.

Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri

 İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.

 Ders çeşidi azaltılıyor

 Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.

 Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor

 İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

Mesleki-Teknik Eğitim

 Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.

 Esnek ve modüler müfredat geliyor.

 Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.

 Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.

 Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.

Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.

Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

Özel Öğretim

Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor

Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor

Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

Hayatboyu Öğrenme

Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.

Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.

Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.

Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

GENEL OLARAK TÜM ÖĞRETMENLİK BRANŞLARINA SORULAN MÜLAKAT SORULARI 

12.12.2018 TAHİRİNDE ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI

 1. 1924 tarihinde yayımlanan eğitimle alakalı olan kanunun adı nedir?
 2. 2016 yılında hayatını kaybeden dünya boks şampiyonu kimdir cevap Muhammed Ali
 3. 2018 Küresel öğretmen ödülünü kim almıştır?
 4. 2018 Rusya da hatırlamadığım spor dalında şampiyon alan kadın ismi Deniz
 5. 4 öncül vardı hangileri öğrenme ürünüdür?
 6. Açıklama verilip bu zeka turu çoklu zeka kuramına göre hangi zeka türü?
 7. Afrika’nın önemi?
 8. Akarsudan akan su miktarına ne denir? Debi
 9. Akarsuyun taşıdığı su miktarına ne denir? Debi
 10. Akıllı ev sistemlerinden bahsetmiş okulla uyarlamak isteseydiniz nasıl bir uygulama yapardınız?
 11. Akıllı tahta ve projeksiyon arasında ki fark nedir?
 12. Algoritmik düşünce sistemiyle oluşturulan yazılımlar hangi alanlarda kullanılır?
 13. Algoritmik kodlama nedir?
 14. Aralarında var olan borç ilişkisinden dolayı alacaklarının isteme borçlunun yerine getirme yükümlülüklerine ne denir?
 15. Araştırma inceleme stratejisinde bilimsel süreç basamaklarının sıralanması
 16. Araştırma inceleme problem çözme proje tabanlı öğrenmeler uygundur. Bu zeka türü nedir?
 17. Atom bombası nereye atıldı?
 18. Ausebel kimdir?
 19. Bağıl ölçüt?
 20. Bilgisayar destekli eğitimin yararları ve zararları nelerdir?
 21. Bilimsel gelişmelerin ve teknolojinin eğitimde kullanımı
 22. Bir çocuğun dokunarak öğrendiğini anlatan bir örnek mevcuttu. Çoklu zeka kuramına göre hangi zeka türüdür?
 23. Bir ilin en büyük mülkü idari amiri(vali)
 24. Bir öğretmen geçme notunu 70 puan olarak belirlemiştir. 70 puan kavramının karşılığı nedir?
 25. Bir öğretmen neden mevzuata yönetmenliğe uymak zorundadır
 26. Bloom’un taksonomisinde duyuşsal becerilerle ile ilgili bir soru
 27. Budizm de ulaşılan en yüksek mertebe nedir? Nirvana
 28. Bütünsel sınıf modelinin tanımını vermişler cevabını istediler
 29. Carolun okul da öğrenme de sebatın tanımını sordu
 30. Cep telefonu kullanımını olumlu yönde nasıl değiştirebiliriz?
 31. Cep telefonunun zararlı kullanımı nasıl engellenebilir?
 32. Çocuğun yazılı olarak hayatını anlattığı bireyi tanıma tekniği hangisidir ?(otobiyografi)
 33. Çocukların gelişim özellikleri bakımından okula devam etmelerinin önemi nedir?
 34. Çok uzundu ama kısaca internetin olumsuz yönlerinden öğrencileri nasıl korursunuz?
 35. Çoklu zeka kuramı nedir?
 36. Dersinizde işlediğiniz konuyla ilgili hangi görsel tasarımı kullanırsınız?
 37. Derste kullanılacak işitsel materyaller nelerdir?
 38. Derste sürekli olumsuz davranan öğrenciyi görmezden gelmek ne gibi durumlara yol açar?
 39. Devlet adamları işledikleri suçlardan dolayı nerede yargılanır?
 40. Dışlanan bir öğrenciyi arkadaşlarının arasına almak için neler yaparsınız?
 41. Doğru yanlış testinde güvenirlik neden düşük ?
 42. Dokunmatik araçların artması sonucu nasıl değerlendirirsiniz?
 43. Dünya eskrim şampiyonu?
 44. Dünya sağlık örgütü?
 45. Dünya’nın en uzun nehri hangisidir?
 46. Dünyaca ünlü vefat eden Müslüman boksör kimdir?
 47. Düz anlatımla anlatılan dersi nasıl aktif kılarsınız?
 48. E kitap nedir? Amacı ve faydası nedir?
 49. Edim tanımı?
 50. Eğitim fakültelerini geliştirmek için ne yapılabilir?
 51. Eğitimde ceza ödül kullanımı
 52. Eğitimde ekonomiklik ilkesini açıklayınız
 53. Eğitimde hep 3 boyutlu materyal kullanılıyor 4 ve 5 boyutlu materyal eğitime entegre edilebilir mi?
 54. Eğitimde hologramlar nasıl ve nerede kullanılır?
 55. Eğitimde ödül ve ceza
 56. Eğitimde teknoloji kullanımının önemi nedir?
 57. Eğitimdeki yönetimsel sıkıntılar süreci nasıl etkiler?
 58. Eğitsel oyunun yararları
 59. Engel türlerini söyleyiniz
 60. Ertuğrul firkateyni nerede yaşandı gibi bir soru
 61. Gardner çoklu zeka kuramı
 62. Görsel zeka – işitsel zeka tanımını verip nedir diye sordular
 63. Hangileri proje temelli öğrenmenin özelliklerden değildir şeklinde öncülü soru
 64. Hangisi ben dilime örnektir öncülü soru
 65. Hangisi öğrenme ürünüdür öncülü soru
 66. Her bireyin farklı öğrenme stilleri vardır diyen bir birey hangi görüşü savunur?
 67. Hologram nedir eğitimde nasıl kullanılabilir?
 68. İnternet eğitsel oyunların sınıfa olumlu katkısı nedir?
 69. İstanbul Boğazına yapılan son köprünün adı nedir?
 70. İdareyle ilgili bir sorun olduğunda bu öğrenme ortamına nasıl yansır?
 71. Ilısu barajının sular altında bıraktığı ancak zarar görmeden çıkarılan tarihi eser nedir?
 72. İnteraktif öğretim nedir öğretmene düşen sorumluluk nedir?
 73. İnternete blok nedir eğitimde nasıl kullanırsınız?
 74. İslami takvime göre yılbaşı hangi aydır?
 75. İşitsel materyaller nelerdir dersinizde nasıl kullanırsınız?
 76. Jüriyi ikna etmeye dayanan tartışma tekniği münazara
 77. Kablosuz ağları derste nasıl kullanırsınız?
 78. Kalabalık sınıflarda öğretmenlerin yapması gerekenler nedir?
 79. Kanun, yönetmenlik, tüzük bilmenin önemi nedir?
 80. Kapadokya hangi 2 dağın püskürttüğü volkanlardan oluşmuştur?
 81. Katı öğretmen tutumu öğrencilere nasıl yansır?
 82. Kayıt yapan gözlükler eğitime katkı sağlar mı?
 83. Kaynaştırma eğitiminin olumlu olumsuz yanları nelerdir?
 84. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınan Osmanlı denizcisi kimdir?
 85. Alt üst falan birey tanıma tekniği sosyometri
 86. Konuyu gerçek hayatla ilişkilendirmek neden önemli?
 87. Metalişsel düşünme
 88. Milli eğitim bakanı kimdir?
 89. Milli eğitimin temel ilke ve amaçlardan 2 tane söyler misiniz?
 90. Mostar köprüsü nerde ?
 91. Mutlak ölçüt tanımı
 92. Münazaranın tanımı yazılmış bu nedir denmiş
 93. NBA in All Star dediği Türk oyuncu kim? Mehmet Okur
 94. Nobel kimya ödülü
 95. Öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olmalıdır?
 96. Öğretmenlerin ortak tutum benimsemesi öğrenci davranışını nasıl etkiler?
 97. Okulda öğrenci gelişimsel anlamda nasıl yetiştirilir?
 98. Olumlu öğretmen davranışları öğrencide ne gibi bir etki bırakı gibi bir yorum sorusu
 99. Olumsuz davranışları cezalandırmak yerine olumlu davranışı pekiştirmenin faydaları nelerdir
 100. Osmanlı döneminde yaşamış Kitab’ul Bahriye yazarı ve haritacılık ile uğraşmış kişi kimdir?
 101. Otobiyografinin tanımını vermiş bu hangi tekniktir diye sormuş
 102. Öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimi geliştirmek için neler yapabilir?
 103. Öğrenci motivasyonu arttırmada bilimsel teknolojiden nasıl yararlanılır?
 104. Öğrenci öğretmen ilişkisinde öğretmen nasıl olmalı?
 105. Öğrencilerimizin ilgi alakalarını bilmek size ne gibi fayda sağlar?
 106. Öğrencinizin kötü alışkanlığı nasıl giderirsiniz?
 107. Öğrenciyi ders gerçek yaşam arasında bağlantı kurmanın etkileri
 108. Öğrenme öğretme sürecinde olumlu davranış ne gibi etki gösterir?
 109. Öğretim yöntem ve teknikleri seçerken nelere dikkat edersiniz?
 110. Öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken hangi özellikleri göz önünde bulundurursunuz?
 111. Öğretmen dış görünüşe neden dikkat etmeli?
 112. Öğretmen duygularında arındırılmış olmamalıdır yorumlayınız
 113. Öğretmenin derse planlı girmesinin avantajları nelerdir?
 114. Öğretmenin mevzuatı bilmesi neden önemli?
 115. Öğretmenlerle yaşadığınız sorunlar öğrencileri nasıl etkiler ya da yansıtır mısınız?
 116. Öğretmenlik duygudan arındırılmış olabilir mi?
 117. Öğretmenlik mesleğinin diğer meslek gruplarında ayıran yönleri nelerdir?
 118. Özgün düşünce sisteminin en üst basamağı hangisidir?
 119. Özgüveni eksik çocuğu derse karşı nasıl motive edersiniz?
 120. Program geliştirmede planlamanın amacı ve faydaları
 121. Proje temelli öğrenme akıllı ev sistemleri 29.olumlu davranışın olumsuz davranıştan üstünlüğü
 122. Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt’in 947. Yıl dönümünde gezdiği anıt mezarı nerede? Bitlis ahlat
 123.  Sınavdan 70 alan öğrenci başarılı sayılır Buradaki 70 nedir?
 124. Sınıf dışı etkinliklerin olumsuzlukları
 125. Sınıf tarafından dışlanmış öğrenciye öğretmen nasıl yaklaşmalı
 126. Sınıf tekrarını nasıl değerlendirirsiniz
 127. Sınıfına ilk gireceğiniz sınıfta ne yapardınız
 128. Sınıfınızda herhangi bir teknolojik ürünü kullansaydınız bu hangisi olurdu neden
 129. Siber zorbalık nedir örneklerle açıklayınız
 130. Sınıfınızda kullanacağınız bir görsel materyal söyleyiniz
 131. Sınıfta dışlanmış bir öğrenciyi derste nasıl aktif hale getirisiniz tarzı bir soru
 132. Sorgulayıcıdırlar
 133. Net hatırlamıyorum ama paragraf vardı ve çoklu zekâya göre zekâ alanını soruyordu cevap sözel/dilsel zekâ
 134. Sunuş yolu stratejisini açıklamış ne diye sormuş
 135. Şarlo karakteri ile ünlenen yönetmen
 136. Şuan hangi kanun Meclis’te görüşülüyor en büyük pay hangi kuruma verilecek
 137. Teknolojiden ne zaman vazgeçeriz
 138. Teknolojinin eğitimdeki önemi nedir
 139. Teknolojinin eğitimdeki önemi
 140. Telefonlar eğitimde nasıl verimli ve bilinçli kullanılır
 141. Telefonun ders çalışmaya olumsuz etkisi
 142. Tevhidi tedrisat
 143. Uzaktan eğitimin tanımını verip sordu
 144. Üç boyutluluktan grafik şemalardan bahsedip çoklu zekâ kuramında hangi alan diye sorulmuştu
 145. Üst düzey düşünme biçimi arttırmak için ne yapmalısın
 146. Üşüyorum adlı şiir yazılan 2009 da helikopter kazasında vefat eden siyasetçimiz
 147. Üzerinde ulaşım yapılan tek nehir
 148. Velayet hakkı
 149. WHO dünya sağlık örgütünü sormuş
 150. Wifi eğitimde nasıl kullanılır
 151. Yabancı dil öğretiminde anında çeviri yapan kulaklık kullanımı
 152. Yaratıcı düşünmeyi geliştiren düşünme biçimleri nelerdir
 153. Yaratıcılığın tanımı
 154. Yaratıcı düşünme
 155. Yazıyı bulan uygarlık
 156. Yeni teknoloji ile ortaya çıkan üç boyutlu 4 boyutlu ve 5 boyutlu yazıcıları derse nasıl entegre edebilirsiniz
 157. Yönetimle ilgili bir sorun yaşadığında bu eğitim ortamına olumsuz yansımalı mı?
 158. Yukarıdakilerden hangisi bloom taksonomisine göre bilişseldir. 1 ve 3 öncüleri hazırlamıyorum
 159. Yukarıda verilen öncülerden hangileri bilişsel öğrenmeye örnektir
 160. Yüz yüze tartışılan ile çevrim içi tartışana müdahale edilirken farkı
  13.12.2018 TARİHİNDE SORULAN MÜLAKAT SORULARI 
 1. Üretici firmalar arası rekabet ve tekelleşmeyi sağlayan kurumun adı nedir?
 2. İnternetin olmaması durumunda eğitime olan yansımalar neler olabilir
 3. Derste öğrencilerin dikkatini çekmek için neler yaparsınız
 4. Benim sorularım bunlardı hocam
 5. İlk yüz nakli nerede yapıldı Antalya
 6. Okulda yaratıcılığın gelişmesi için müdür ne yapmalıdır
 7. Ölçme aracının zaman ve maliyet açısından uygun olması
 8. 1930’da kurulan para basma yetkisine sahip olan kurum nedir
 9. 3-6 yaş aralığında görülen bireyin cinsiyet farklılıklarını ayırt edebildiği döneme ne ad verilir? Freud’a göre
 10. Verilen cümledeki bağımsız değişkeni bulunuz
 11. Alan bilgisi önemli midir? Öğrencilere ne kadarını aktarabilirsiniz
 12. Aritmetik ortalamanın tanımı verilmiş bu nedir diye soruyor
 13. Artemis tapınağı hangi ilimizde
 14. Bilgisayar öğrenmek teknoloji öğrenmek değildir. Sözünden ne anlıyorsunuz
 15. Bilim nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır?
 16. Bir okulda teknoloji açısından ne gibi sıkıntılar olabilir
 17. Bir öğrenciniz geldi meslekler hakkında bilgi almak istiyor onu nasıl yönlendirirsiniz
 18. Bir öğretmen olarak her ders sonunda konu özeti yapmak istiyorsunuz teknolojik araçlardan nasıl faydalanırsınız
 19. Bir öğretmen sınav yapmış öğrencinin puanlarını toplayarak öğrenci sayısına bölmüştür. Öğretmenin yapmış olduğu ölçme değerlendirme işlemi hangisidir?
 20. Bir öğretmenin öğrencilerine öğrenmeyi öğretmesi ne demektir
 21. Bireysel farklılıkların eğitimdeki yeri
 22. Bireysel test tekniklerinden iki tanesini söyleyiniz
 23. Bruner buluş yolu strateji özelliklerinden değildir.(4 seçenek) 1.3.4 yaptım
 24. Çalıkuşu romanı kimin
 25. Çalıştığınız okulu daha iyi yerlere getirmek için fikirleriniz neler
 26. Çiçek ve çocuk temasıyla 22 Nisan‘da kapılarını açmaya hazırlanan EXPO 2016 nerede yapılmıştır(Antalya)
 27. Çocuklar arasındaki kültürel farklılıkları teknolojiyle nasıl giderebilirsin
 28. Çoklu zekâ kuramı birkaç örnek
 29. Değerlendirmenin tanımını vermiş hangi kavramdır diye sormuş
 30. Ders kitapları ile ilgili bir soruydu
 31. Ders sonu konu özeti yaparken teknolojiden nasıl yararlanırsınız
 32. Dersi nasıl ilgi çekici hale getirirsiniz
 33. Derslerinizde teknolojiyi nasıl kullanırsınız
 34. Doğalgaz rezervine en çok sahip olan ülke
 35. Dünya Ralli Şampiyonasına hazırlanan kadın rallicimiz? Burcu Çetinkaya
 36. Dünyanın yüz ölçümü bakımından en küçük ülke
 37. EBA
 38. Ege Bölgesinde yer alan “Artemis Tapınağı” nerededir
 39. Eğitim ve bireysel farklılıklarla alakalı bir yorum sorusu
 40. Eğitim ve teknoloji ile alakalı bir yorum sorusuydu
 41. Eğitim yorum sanırım tüm öğrencileri derse katmak için ne yaparsınız gibiydi
 42. Eğitimde teknolojiyi nasıl kullanmalıyız örnek vererek açıklayınız
 43. Eğitimin iletişim kurmada işlevi var mıdır?
 44. En uzun süre görev yapmış cumhurbaşkanı kimdir?
 45. Eren Bülbül?
 46. Etik olmak nedir?
 47. Faiz oranlarıyla ilgilenen para basan kurum
 48. Fallik dönemin tanımı verilmiş hangi psikososyal dönemdir
 49. Fatih projesi
 50. Finlandiya da elias adında 23 dil bilen robot öğretmen var sizce insan öğretmenin yerini tutar mı? Neden?
 51. Gastronomide UNESCO ya girmiş ilimiz
 52. Gelişim psikolojisinin çalışma alanını aciklayiniz.
 53. Gizil öğrenme kavramı ile ilgili bir örnek vermiş öğrenmede hangi kavram ile açıklanır diye sordu
 54. Hipotez nedir ?
 55. Hizmet içi eğitim nedir
 56. Ilk yüz nakli ameliyati hangi hastane
 57. internetsiz bir dünyada eğitim hayati nasıl olurdu?
 58. İdealist öğretmen nedir
 59. internet üzerinden yapılan canlı dersler ile ilgili ne düşünüyorsunuz ?
 60. İslamiyet öncesi dönemde devletin başındaki kişiye ve eşine ne isim veridi
 61. kişiye ve eşine ne isim verilirdi
 62. Kağıt ve matbaa kullanan ilk Türk Devleti
 63. Kullanıcı dostu teknoloji ne demek
 64. Küçük Prens yazarı kimdir
 65. Kültürel olarak farklı olan öğrenciniz için ne yaparsınız
 66. Kültürlenme nedir
 67. Lisede matematik öğretmeni olsaydınız hesap makinası kullanımına izin verir miydiniz?
 68. Meslek seçiminde öğrencilerimizi nasıl yönlendirirsiniz
 69. Neden öğretmenlik mesleğini seçtiniz
 70. Nöbetçi öğretmen uygulaması gerekli midir?
 71. Öğrenciler arasındaki kültürel farklılıkları teknolojiyi kullanarak nasıl iyileştirirsiniz gibi bir soruydu
 72. Okul aile öğrenci grupları hakkında ne düşünüyorsunuz
 73. Okul müdürü olsanız çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek adına ne gibi düzenlemeler yaparsınız
 74. Okul öncesi eğitimin öğrenciye katkıları nelerdir
 75. Ortak sınav yapacaksınız hangi ölçme aracı kullanırsınız
 76. Öğrenci notlarının Kpss ye etkisi ile ilgili bir cümle verilmiş. Bağımsız değişken nedir
 77. Öğrencileri meslek seçimi konusunda en iyi nasıl yönlendirirsiniz
 78. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmede öğretmene düşen sorumluluklar
 79. Öğrencilerin izlemesi gereken bir belgesel var ama imkanınız yok izletemiyorsunuz ne yaparsınız
 80. Öğrencilerin seçim ve karar almalarına yönelik teknoloji kullanarak nasıl biir yöntem izlersiniz
 81. Öğrencilerin yetiştirilmesinde öğretmenin üstüne düşen görevler ve sorumluluklar nasıl ekilidir
 82. Öğrencilerinize proje tabanlı bir çalışma yaptıracaksınız fakat teknolojik imkanlarınız kısıtlı ne yaparsınız
 83. Öğrenme için ön koşul nedir?
 84. Öğrenme nedir
 85. Öğrenme öğretme sürecinde 3 temel öge vardır. Bu üç ögenelerdir
 86. Öğretmen öğrencileri ilgileri doğrultusunda nasıl yönlendirmelidir
 87. Öğretmenin engelli öğrenciye karşı yaklaşımı nasıl olmalı
 88. Öğretmenin tarih dersinde film izletmesinin yararları var mıdır? Nelerdir?
 89. Öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapmasını gerekli buluyor musunuz neden?
 90. Öğretmenlik mesleğini neden seçtiniz?
 91. Ölçme araçlarında kullanışlılık ilkesinin tanımını verip nedir diye sormuş
 92. Ölçme türlerini söyleyiniz
 93. Ölçme ve değerlendirme de karara varmak için karşılaştırma yapmak için kullanılan terim nedir?
 94. Ölçmede kullanışlılık tanımı verilmiş
 95. Örgün eğitim nedir
 96. Piyasada tekelleşmeyi önleyen kurumun adı nedir
 97. Proje tabanlı bir yöntem kullanıyorsunuz. Fakat bulunduğunuz yerde teknoloji kısıtlı bunu nasıl giderirsiniz
 98. Rtük ün tanımı verilmiş hangi kuruluş olduğu sorulmuş
 99. Sağlık sebepler nedeniyle okula devam edemeyen öğrencinize teknolojiyi kullanarak nasıl ders anlatırsınız
 100. Sanal ve yapay zekayı derste nasıl kullanırsınız
 101. Sınıfınızda dijital gazete çıkaracak olsanız öğrencilere nasıl bir yönlendirme yaparsınız
 102. Sınıflarda renk kullanımı nasıl olmalı öğrenci motivasyonuna etkisi nasıldır?
 103. Sınıfta öğrenme farklılıkları olan öğrenciler için ne yapardınız
 104. Simülasyon kullanımının eğitime katkısı var mıdır?
 105. Digital gazete getireceksiniz bunun için ne gibi araştırmalar yaparsınız
 106. Şans başarısı düşük olan ölçme aracı?
 107. Tahtayı nasıl kullanırsınız tahtada kaç renk kullanırsınız
 108. tanım vermiş cevabı değerlendirmeydi
 109. Teknoloji ile dersinizde iyi bir sınıf ortamı nasıl oluşturursunuz
 110. Teknoloji kullanımının sınırlılıkları nelerdir?
 111. Teknoloji kullanmanın önündeki en önemli engeller nelerdir
 112. Teknolojik imkanin yetersiz olduğu yerde nasil proje odevi yaptirirsin
 113. Teknolojinin kullanımı ile ilgili bir soruydu
 114. Ters tekrarini teknolojik araçlardan faydalanarak nasıl yaparsınız
 115. Test tekniklerinden 2 tane söyleyiniz yetenek ve başarı testleri dedim
 116. Test tekrar test yapmanın amacı nedir
 117. Tıp fakültesi hatanesi
 118. Trabzon un Maçka ilçesinde şehit edilen 15 yaşındaki varandaşimiz(eren bülbül)
 119. Turkiyenin büyük adalarından birisini soyleyiniz
 120. tümdengelim nedir ?
 121. Türkiye'de ki Manisa da jeolik parkın adı
 122. Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük olan sınır komşusu
 123. Uzay makine gibi konuları işleyen fen dersinin alt bilim dalı
 124. Ülkemizde en çok yağış alan ilimiz hangisidir?
 125. Veli ile teknoloji nasıl kullanırsınız
 126. Yapay zekadan ve sanal gerçeklikten eğitimde nasıl yararlanılabilir
 127. Yaratıcı bir okul ortamı oluşturmak için okul müdürü ne yapmalıdır?
 128. Yok
 129. Yukarıda bilgi vardı.Öğretmenin hangi test yöntemini kullandığını ve ne için kullandığını soruyordu. (Test tekrar test güvenirlik belirlemek için)
 130. Yüksek lisans/Doktora yapan/yapmış bir öğretmenin YL/doktoranın öğretmene olan katkısı nedir?
 131. Yüz ölçümü bakımından en küçük ülke

14.12.2018

 1. "Ortaöğretim çağındaki çocukların fırsat eşitliği açısından teknoloji yarışmalarına katılmalarını nasıl değerlendirirsiniz ?" tarzında bir soruydu.
 2. Tv, gazete, bilgisayar, telefon vb. araçlardan hangisi/hangileri bilgiyi yayma konusunda diğerlerinden daha işlevseldir?
 3. 2016 Rio de Janeiro'da güreşte madalya alan kişi kimdir

4.       2017 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödüllerinde tarihalanında kime verildi

5.      2017 yılında çekilen güney Kore ve Türk yapımı film? Ayla

6.       2017 yılında suudi arabistanın ambargo uyguladığı ülke

7.       2020 yaz olimpiyatları nerdedir

8.       27.donem millet vekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerihangi tarihte yapıldı?

 1. 3.soru biraz uzundu bir ogretmenin telefon getiren çocuğa Eler Mille İT atila ii
 2. 31 Mart seçimlerinde kimleri seçeceğiz?
 3. Adaleti ile ünlü İslam halifesi
 4. Alanınızla  ilgili hagi yayınları takip ediyorsunuz? Nasil bir katkisi var size?
 5. Ara Güler (uluslararası fotoğrafçı ve müzesi açılan)
 6. Askeri kökenli olmayan cumhurbaşkanlarından birinin adını söyleyiniz
 7. Atatürk'ün yemege davet ettigi ve yapılandırmacılık öncüsü kimdir
 8. Aziz Sancar hangi çalışmasıyla ödül aldı
 9. Bakü nerenin başkentidir
 10. Belirtke tablosu ne için kullanılır?
 11. Beyin temelli öğrenmenin tanımı verilmiş
 12. Bir matematik öğretmeni "ben size matematik dersi işlemeyi değil onu sevdimeyi  istiyorum” diyerek  nasıl bir sınıf ortamı sağlamaya çalşmştır
 13. Bir medya mensubu olsaydınız hangi konuları kamu spotu olarak işlerdiniz
 14. Bir öğretmen henüz yeni atanmıştır. Atandığı okul hakknda bilgisi yoktur. Hangi koşulları dikkte alarak dersini anlatmalı nasl yöntem izlemelidir
 15. Bir öğretmen öğrencilerin bir konuda eksik olduğunu görüyor. Zaten işlenmesi gerekirdi diyor ve çocuklar o konuyu öğrenmeden yeni konuya geçiyor. Siz olsanız ne yapardınız
 16. Bir öğretmenin alanında yetersiz olması etkili eğitimi etkiler  mi? Neden?
 17. Blomm taksonmisi kaç sınıfa ayrılmıştır isimleri neler
 18. Bloom taksonomisinin bilişsel alandaki en alt basamağı nedir Branşınızla ilgili sinifinizda yapacaginiz egitsel çalismalar neler olur
 19. Cevabı John Dewey di
 20. Cumhurbaşkanlığı tarih ödülü kime verildi ilber ortaylı
 21. Dan Brown’un yerebatan sarnıcı ve ayasofyadan bahseden romanı?
 22. Ders kitaplarında bulunması gereken özellikler nelerdir?
 23. Dersten yemekhane icin erken cikmak isteyen öğrencilere nasıl davranılır
 24. Disiplinlerarası yaklaşım nedir? Açıklayınız.
 25. Disiplinli bir öğretmen anlatılıp derse ilk girdiğinizdesiz de böyle mı olursunuz?
 26. Dünyaya en yakın gezegen?
 27. Düz anlatıma örnek vermiş bunu yapan öğretmeninhatası nerde sen olsan ne yaparsın?
 28. Eğitim amaçları belirlenirken nelere bakılır
 29. Eğitim öğretim yılı dönem başı ve dönem sonu öğretmen toplantılarının amacı nedir
 30. Eğitimde kullanilan kaynaklarin ileride tamamen elekteronik ortamda olmasini nasil yorumlarsiniz?
 31. Eğitimin 3 işlevini söyleyiniz.
 32.  Eğitimin dört temel ilkesi
 33. Eğitimin teknolojiyle ilgiliyle alakalı bir yorum sorusu
 34. Eğitsel oyunların öğretime katkısı
 35. Engelli öğrencilere nasıl yaklaşırsınız
 36. Etkili öğrenme için öğretmenin yapması gerekenler
 37. Gelişimsel modelin tanımı verildi..
 38. Genel kültür öğretmen için gerekli midir
 39. Genel kültürü iyi bir ögretmen ögrencilere nasıl paydası dokunur
 40. Girdi sistem cikti vb bir çok ifade vardi. Yazilanlar hangi kurama aittir?
 41. Hangi kan grubu diger gruplarina kan verebilir?
 42. Her evde yazıcı, bilgisayar, İnternet olmalı mı, neden?
 43. Işitme ve görme engelli öğrencilerinizde teknolojiyi nasıl kullanirsiniz
 44. İleride teknolojiyi sınıfta nasıl kullanırız gibi bir soru
 45. İlk kadın tiyatro oyuncusu-Afife Jale
 46. İstanbul da açılan fotoğraf müzesinin ismi ara guler
 47. İstiklal marşının tarihi gün ay olarak istediler
 48. İşitme ve görme engelli öğrencileriniz için neler yaparsınız
 49. Japon prensesi hangi ilçedeki kazıyı ziyaret etmekiçin ülkemize gelmiştir?
 50. Kamu spotu hakkında ne düşünüyorsunuz siz faydalı buluyor musunuz izler misiniz
 51. Karataş açık hava müzesi hangi ildedir? Osmaniye
 52. Karma eğitime ne zaman geçildi
 53. Kaynastırma öğrencileri için öğretmen ne yapabilir tarzında bir soru
 54. Kendi alanınızda uygulayabileceğiniz eğitim aktivitesi ne olabilir açıklayınız
 55. KHK adı değiştirilen Maliye Bakanlığının yeni adı nedir
 56. Matematik dersini nasıl öğretirsiniz gibi birşeydi
 57. Meb şurası nedir? Açıklayınız.
 58. Medya da çalışıyor olsanız hangi konu da kamu spotu yayınlardınız
 59. Mona Lisa tablosu nerededir?
 60. Okulda cep telefonu bulunduran öğrencileriniz vebuna izin veren veliler var. Bu durum karşısında ne yapardınız?
 61. Okulda olmazsa olmaz dediğiniz teknolojik alet nedir
 62. Okulda teknolojiyle ilgili birşeydi hatırlayamadım
 63. Okulunuzda fiziki koşulları nasıl buluyorsunuz
 64. Online eğitim ile örgün eğitimin olumlu ve olumsuz  yönlerinden bahsedin
 65. Ortaokuklardaki teknoloji yarışmalarını fırsat eşitliği açısından nasıl değerlendirirsiniz
 66. Ortaokullarda yapılan yarışmalarda teknolojinin önemi nedir
 67. Otoriter öğretmenin özellikleri verilmiş siz olsaydınız nasıl davranırdınız demis
 68. Öğrenciler teknolojiyle bilgiye nasıl ulaşır
 69. Öğrencilerin bilgi teknolojilerine kolay ulaştığını  düşünüyor musunuz
 70. Öğrencilerin kendi başarılarını kaydedip izleyecekleriortamlar oluşturulmasının, öğrenciye katkısı ne olur?
 71. Öğrencilerin özdisiplin kazanması için neler yapılabilir?
 72. Öğrencilerin teknolojiye ulaşmasını nasıl sağlarsınız?
 73. Öğretmen çocuklarin problem çözme, kendini ifade etme, tartişma vb becerilerini geliştirmek için uygun yöntemleri kullanmiştir. Sonrasinda yapmiş oldugu çoktan seçmeli sinavda bu becerileri yüksek olan çocuklar düşük puanlar aldiginu görmüş ve çok şasirmiştir. Çocuklarin düşük alma sebebi ne olabilir?
 74. Öğretmen ders kitabı dısında hangi materyalleri kullanmalı
 75. Öğretmen öğrencilere teknolojiyi nasıl benimsetebilir gibi birsoruydu
 76. Öğretmen özellikleri verilmiş hangi akıma uygundur demiş Daimici
 77. Öğretmenin ceza olarak puan düşürmesi doğru mudur
 78. Öğretmenin duruşu, görünüşü, ses tonu vb. sınıf ortamını nasıl etkiler?
 79. Ölçme ve değerlendirme yaparken teknolojiyi nasıl kullanırsınız?
 80. Ölçmede üç türlü hata vardır bunları söyleyiniz
 81. Örnek olay verilerek tartışma tekniği sorulmuştu. Cevap münazaraydı.
 82. Örtük öğrenme nedir? Açiklayiniz
 83. Padişahın imzasına ne ad verilir? Tugra
 84. Pedagojik formasyonun öğretmene katkıları nelerdir?
 85. Program hedefleri neye göre belirlenir
 86. Robot teknolojisinin iş ve eğitim hayatındaki yeri hakkında düşünceleriniz? (robotlar personelin yerini almalı mı?)
 87. Robotik teknolojinin iş ve eğitim alanına etkileri nasıl olacak ?
 88. Sarmal programlama nedir açıklayız
 89. Seminerlerin öğretmenler için yararlı olduğunudüşünüyor musunuz?
 90. Sınıfınızda olmazsa olmaz dediginiz teknolojik materyal hangisidir
 91. Sınıfınızdarekabet ortamını nasıl oluşturursunuz
 92. Sınıfınizdaki kaynaştırma öğrencisi için neler yaparsınız
 93. Sınifrehber öğretmeninin fonksiyonu nedir iyi bir sınıf rehber öğretmeni nasıl olmalidir?
 94. Sınifinizda en çok hangi teknolojik aletleri kullanırsınız?
 95. Simülasyon tekniği objektifliği nasıl etkiler?
 96. Sunum hazırlarken nelere dikkat edilmeli
 97. Talim terbiye kurulunun tanımı
 98. Tarihçilerin kutbu olarak adlandırılan...tarihçimizkimdir?
 99. Teknoloji amaç değil araç tarzı bir sözü açıklayınız
 100. Teknolojinin gelistigini soylerek meslek lisesiyle iliskilendirmisti.meslek liseleriyle ilgili bir soruydu tam hatirlamiyorum.
 101. Televizyonda cinayet, hırsızlık gibi olayların gösterilmesinin olumlu olumsuz yönleri nedir
 102. Thorndike, skinner, gutrie hangi kuram
 103. Türkiyenin ilk fotoğraf müzesinin adı nedir?
 104. Tvradyo vs olumsuz tarafları
 105. Uzun bir paragraf, dikkati dağılan öğrencinin derse katılımını nasıl sağlarsınız?
 106. Ülkemizde ilk nükleer enerji santrali nereye yapilacaktir?
 107. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde teknolojiyi nasıl kullanılırsınız?
 108. Yapılandırmacı bir öğretmen dersi nasıl işler
 109.  Yerebatan sarnıcı gibi yerleri anlatan john down gibi bi
 110. isim vardı bunun eserini adını sormuslardi

15.12.2018

 1. Dersinde anlamadığını farkettiğim öğrenciler olmasına rağmen aynı yöntem ve teknikle ders anlatan öğretmen neyi göz ardı etmiştir.(bireysel farklılıklar)
 2. bloomun bilissel alan basamakları
 3. Sınıfınızda çoklu zeka alanlarına göre nasıl etkinlik planlarsınız?
 4. milli mücadele döneminde kağnı ile bebeği yerine mermi taşıyan kahraman Türk kadını ? (Şerife bacı)
 5. Akilli telefon kullaniminin yaginlasmasinin olumlu olumsuz etkileri
 6. alıcı ve kaynak arasında iletişimin devamını sağlayan öge :dönüt
 1. Hong kong nereye bağlı ozerk bolgedir
 2. mukaddime adlı eserin yazarı
 3. Okul websitesinin ya da diher sosyal aglarin müdür öğretmen veli öğrenciye ne gibi yararı olur.
 4. Okul yasamin ta kendisidir " sozune katiliyomusunuz?
 5. Program hazirlanirken hangi hedef alanlarina gore hazirlanir
 6. Sınıfta hep aynı teknikle ders isliyordum. Öğrencilerin bazılarının dersi anlamadigini fark ettim" öğretmen hangi ilkeyi dikkate almamıştır
 7. Uzun bir paragraftı özetle bir öğretmen sınıfında istemeyen davranışa sahip öğrenciler görüyor. Ertesi gün "Ben olsaydım ne yapardım?" etkinliğini uyguluyor çocukların düşünmelerini sağlıyor bu öğretmen öğrencilerin hangi becerisini geliştirmeye çalışmıştır?
 8. 1332-1400 yılları arasında yaşamış, Tunuslu islam bilgini, sosyolog, tarihçi en ünlü eseri mukaddime olan kişi kimdir?
 9. 1992 yılında Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulan cevre ile ilgili kurum (tema)
 10. basra körfezine hangi akarsular dökülür. (Dicle Fırat)
 11. 2017 200m atletizm şampiyonu kimdir? Ramil guliyev
 12. 2017 atletizm sampiyonu
 13. 2017 Londra olimpiyatlarında 200 m de dünya şampiyonu olan sporcumuz
 14. öğrencide saygılı ve etkili dinleme becerisini kazandırmak isteyen isteyen ööğretmen ne yapmalıdır?
 15. Okul dışı faaliyetler ile ilgili ne düşünüyorsunuz
 16. Teknolojinin gelişmesiyle kitap basımı azalırken e kitap kullanımı yaygınlaşmıştır bu konuda nedüşünüyorsunuz?
 17. 5e yöntemine göre hazırlanmış ders planının iki aşamasını söyleyiniz. Keşfetme açıklama
 18. 6 şapka tekniğinde siyah şapka neyi temsil eder
 19. 7e modelinin iki bileşeni nedir
 20. Abbasi halifeliğini Osmanlı devletine getiren padişah
 21. Adaletiyle ünlü olan halife kimdir?
 22. Ailenin çocuğun toplumsallaşmasındaki önemini açıklayınız?
 23. Akademik benliği nasıl oluşturursunuz?
 24. Akıllı tahta tablet Fatih projesini açıklayınız
 25. Akıllı tahtanın profksiyondan farklılıkları nelerdir
 26.  Akıllı tahtaya getirilecek sınırlılıklar neler olabilir
 27. Akıllı telefonların küçük yaştaki çocukların ellerinden düşmemesini nasıl yorumluyorsun gibi bir şeydi
 28.  Alaninizda dersi daha verimli ve eğlenceli hale getirmek için ne gibi etkinlikler yaparsınız.
 29. Alfabetik sıraya göre yazar cümlesi blom taksonomisine göre hangi basamaktadir
 30. Altı şapkalı düşünmede siyah şapkayı kısaca açıklayınız
 31. Amatem in açılımını sordular
 32. Analojinin tanımını ve örneğini vermiş ne olduğunu soruyordu
 33. Analojiye bir örnek verilip bu hangi tekniktir diye sorulmus.
 34. Anaokullarinin önemi nedir
 35. Ankaradan İneboluya cephanelik taşırken kış günü küçük bebeği ile donarak ölüp kadın kimdir?
 36. Arakan daki müslümanlar kimler tarafındankatlediliyor?
 37. Argümantasyon?
 38. Atatürk zamanında eğitim öğretim değerlendirmesiiçin Türkiye'ye gelen bilim adamı kimdir?
 39. Atlas ile büyük okyanusu bağlayan kanal (panama)
 40. Banu ogretmenle baslayan bir paragraf vardı Altı düşünme şapkası
 41. Basra Körfezine dökülen nehirler hangileridir? (Firat ve Dicle)
 42. Beyin fırtınası vermiş. Hangi tekniktir demiş
 43. Bilgi teknolojilerinin branşınız acisindan onemi
 44. Bilgisayar bağımlısı olan bir çocuğu nasıl bundan vazgeçirebilirsiniz diye bir soru vardı
 45. Bilgisayar destekli öğretim ve e öğrenme hakkında nedüşünüyorsunuz
 46. Bilgisayarın zararlarını çocuklara nasıl anlatırsınız
 47. Bilişim teknolojilerini nasıl yararlı bir şekilde kullanırsınız
 48. Bilişsel zorbalık konusunda neler yaparsınız?
 49. Bir kişiye öğretimi nasıl yaparsınız
 50. Bir öğrenci harfleri doğru bir şekilde yazıyor. Bu davranışbloom'un hangi alanına aittir
 51. Bir öğrenci konuşur diğeri soru çözer bir diğeri ayakta gezer.boyle bir sınıf ortamında sınıfın yapısal özelliği nedir?eşzamanlı sınıf
 52. Bir öğretmen dersi tek yöntemle işliyor sonra vazgeçip farklı yöntem kullaniyor. Yapılandırmacılıgin hangi ilkesine karşıdır (hazır bulunuşluk)
 53. Bir öğretmen yöntem ve teknik seçerken neye dikkat etmeli
 54. Bir sınıfta aynı anda bir çok olay oluyor.Bu sınıf yönetimininhangi boyutudur?
 55. Birleşmişmilletler teşkilatının kültürel mirasını kimyapar gibi bir soruydu: unesco
 56. Biyoloji ogretmeni endoplazmik retikulumun hucreye benzedigini soylemistir.kullanilan ogretim teknigi nedir? ANALOJI(BENZETIM)
 57. Bloomtaksonomisine göre psikomotor davranışlardan 2tanesini söyleyin.
 58. bulunduğunuz yerin ekonomik durumu egitiminizi nasıl etkiler
 59. Burdur ili sınırlarindaki gölün ismi nedir ? (Salda gölü)
 60. Cengizaytmatov eserleri
 61. Cevabı şeyh Edebali olan bir soru
 62. Cevre sevgisini ogrencilere aşılamak icin ne yaprsiniz
 63. Çocuklar yanyana ve birlikte zaman geçirmişlerse bu sınıfın hangi yapısal özelliğidir? Ortak Tarih
 64. Çocukların görsel zekalarını geliştirmek için neyapılabilir
 65. Dağlık Karabağ sorunu olan iki ülke Azerbeycan- ermenistan Değerler eğitimi, iyi , doğru davranışları nasıl verebiliriz? : model olarak
 66. Demir-Çelik Fabrikası bulunan illerimizden bir tanesi
 67. Dersanlatırken nelere dikkat edilmeli
 68. Ders dışı etkinlikler neler yaptırırsınız
 69. Derste zamanı etkili kullanmak için neler yapılır tarzda bir soru.
 70. Dijital çağda kitap-defter kullanımını öğrencilerinize nasıl cazip hale getirirsiniz?
 71. Doğa ve çevre sevgisini bilincini öğrencilerde nasıl uyandırıp artırırsınız
 72. Doğal afetler hakkında insanları bilinçlendirmek için doğal afet nedir nasıl meydana gelir tek tek anlatır, daha sonra slayt halinde görseller gösteririm, yaşanmış örnekler anlatırım, tatbikatlar yaptırarak nasıl korunmamız gerektiğini uygulamalı gösteririm.
 73. Dostluk ve sevgiyi öğrencilere öncelikle anlatarak, animasyonlar izleterek grupla iş birliği yaptırarak kazandırırım.
 74. Döner sermaye ile bilişim ve teknoloji nasıl gelişir
 75. Drone kullanmak öğrencinin yaratıcılığını nasil geliştirir
 76. Duyussal alan "bloom taksonomisinde verilen soz hangi alana aittir icerisinde sevgi sefkat geciyordu"
 77. Dünya kültür miraslarını seçen kurum nedir gibi bisoruydu (unesco)
 78. Dünyada nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir?
 79. Dünyanın en büyük kıtası hangisidir
 80. E içerikten öğretmen, öğrenci nasıl faydalanabilir
 81. E kitap kullanımı kagıt israfi onler mi yorumla
 82. E öğrenme nedir
 83. Eba ve diger teknolojik araçların öğretmen öğrenci ve eğitime faydası nasıl olur?
 84. Ege bölgesindeki 4 büyük nehirden birini söyleyin
 85. Egitimde teknoloji kullanımı yabancı dil öğrenmeyi KAL Eridl
 86. Egitimde teknoloji kullanimi ogretmenin yükünü azaltir ALLİ
 87. Eğitim amaç değil araç olmalıdır sözünden ne İALİMCeTe ili Ya
 88. Eğitim durumlarinda materyal seçilirken ne sorusu fold illil gr
 89. Eğitimde bilgiye teknoloji yoluyla hızlı veya yavaş şekilde ulaşmanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
 90. Eğitimde eğitsel oyunların önemi nedir
 91. Eğitimdeniteliği arttırmak için neler yapılabilir?
 92. Empati becerisini nasil geliştirirsiniz
 93. 10.Etik nedir, size gore bir olay etik olup olmamasi neye gore belirlenir.
 94. Etkili öğretim programı nasıl hazırlanır
 95. Farkliliklara saygıyı nasıl anlatırsınız tarzı bir soru
 96. Fatih projesinin yararları nelerdir
 97. Fillandiyada robot öğretmen varmış onunhakkında ne düşündüğümüzile ilgili bir soru
 98. G. Afrikailk siyahi lider
 99. Geleneksel sınıfı nasıl uyarlayabilirsiniz
 100. Genelkurmay başkanlığı nereye bağlandı?
 101. Gerçek hayatta yaşanan olayları sınıf içine nasıl nasıl aktarırsınız
 102. Google erath ve maps i kullanan öğretmen neyi öğretecektir
 103. 10.Google map ve Google eart uygulamalarını dersinde nasıl kullanırsın?
 104. Görevyaptığınız yerin kültürünü bilmek neden önemlidir?
 105. Görsel olarak hangi teknolojileri kullanırsın?
 106. Görsel zekasi iyi olan bir öğrencininteknoloji ile görsel zekasini nasil gelistirirsiniz ?
 107. Halifeligi Osmanlı'ya getiren padişah kimdir? Yavuz Sultan Selim
 108. Hedefdavranış alanlarıyla ilgiliydi.cevap bilişsel, psikomotor, duyuşsal
 109. Hiperaktivite bozukluğu olan bir öğrenciyi derste nasıl aktif tutarsın
 110. Hiperaktivite bozukluğu olan öğrencinizle nasıl ilgilenirdiniz.
 111. Hiperaktivite olan öğrenciyi derse olan ilgisini nasıl arttırırsınız
 112. Hipoteznedir
 113. Hong Kong nereye bağlı?
  1. Hucreicindebulunanlarin gorevlerini birseylerle
 114. iliskilendirerek anlatan beyni cevize benzeten öğretmen ile ilgili pargraf verilmiş. Kullandığı teknik e analoji
 115. Iletisimin5 temel ögesi nedir ?
 116. Imkaniniz olsa okulun fiziki ve mimari yapısını nasıl düzenlerdiniz teknolojiye göre?
 117. Istiklal marşının kabul tarihi?
 118. İletişimintemel öğeleri nelerdir
 119. İlk halife kimdir
 120. İmkanlarınkısıtlı olduğu bir okulda fen bilgisi öğretmeni deneyleri sınıfta sadece kendisi yaparak gösteriyorsa.öğretmenin kullanmış olduğu yöntem?
 121. İngilizce öğretimindeteknoloji gerekli midir, açıklayın
 122. İnternetoyun bağımlılığı ile ilgili nasıl önlemler alirsin
 123. İnterneti derste olumlu olarak nasıl kullanırsınız ve olumsuz yönlerini nasıl sinirlandirirsiniz
 124. Kalem kagit kullanmayi ogrenciye nasil sevdiririz
 125. Kaliteli bir öğretim Programı nasıl hazırlanir?
 126. Kamerali drone ile eğitim çocuğun yaraticiligini güçlendirir mi
 127. kamu spotlarinin veli bilinclenmesine etkisi nedir
 128. Kanitlanmis dogalgaz rezervi bakimindan en zengin ulkeyi soyleyiniz.
 129. Karadeniz kıyısından bir delta ovası ismi söyleyiniz
 130. Kaynaktan alıcıya gönderildikten sonra iletişimin devamını sağlamak için alıcının yaptığı hareket (geri bildirim)
 131. Kısaca mesaja verilen tepki nedir ? Gibi bi soruydu (Geri dönüt)
 132. Kişi yardımsever ve şefkali davranmayı kendine  görev ediniyor bloom taks. hangi alana girer?
 133. Kktc'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir?
 134. Kodlama becerisi nasıl kazandırılır?
 135. Kudüs'u ilk fetheden halife kimdir.
 136. Londra olimpiyatarinda 200mdunya sampiyonu Maliye bakanliginin adi ne olarak degismistir
 137. Matbaayı kullanan ilk türk devketi
 138. Matematik fizikte basarisiz olan ogrencinin müzikte basarili olmasi konusunda nasil yonlendirme yapilir
 139. Materyal değerlendirmede ölçütleriniz ne olmalı tarzında bir soruydu
 140. Medyadan iletişim mi yoksa yüz yüze iletişim mi daha yararlıdır? Neden?
 141. Milli bilinci uyandırmak için neler yaparsınız ?
 142. Milli duyguları sosyal medyada nasıl kullanırsınız
 143. Mimar hayrettinin yapmis oldugu kopru nedir nerdedir mostar koprusu: bosna hersek
 144. Mizahi derste etkin bir bicimde kullanirken nelere dikkat edilmeli
 145. Mizahi sınıfınızda çocukları incitmeden , yanlış anlaşılmadan nasıl kullanırsınız
 146. Mobil araçların ve bilgisayarların öğrenmedeki yararları ve zararları nelerdir
 147. Mobil internet, tabletlerin yaraları ve zararları
 148. Mobil öğrenmenin avantaj ve dezavantajları
 149. Mobil telefonları sınıf içinde nasıl kullanırsınız?
 150. Mobil uygulamaların yararları ve zararlari .
 151. Mukaddime yazarı: İbni Haldun
 152. 10. Müzik yeteneği var ne yaparsiniz
 153. Ogrencileri gunluk hayat problemlerine nasil
 154. Okul ağının sosyal medyanın öğretmene öğrenciye veliye katkısı nedir gibi soruydu
 155. Okul dışı etkinliklerle ilgili değerlendirme yapınız.
 156. Okul hayatın kendisi olmalıdır sözüne katılıyor musunuz açıklayınız
 157. Okul servislerinde güvenliğin sağlanması ile ilgili bilgi verin
 158. Okul yaşamın kendisidir “ bu söze katılıyor musunuz? Neden
 159. Okulun bulunduğu kültürü bilmek önemli midir, nedenleri ile açıklayın
 160. Ornek durum verilmiş beyin fırtınası sorulmuş
 161. Osmangazinin kayınbabası kimdir. Şeyh edebali
 162. Osmanlıya halifelik hangi padişahla geldi
 163. otokratik öğretmenin tanımı verilmişti
 164. Öğrenci alfabede ki harfleri doğru bir şekilde yazabiliyor. Bu davranış bloom'un hangi alaniyla ilgilidir?
 165. Öğrenci ürün dosyası (portfolyo) min internet tabanlı yayınlanması avantajlı mıdır ?
 166. Öğrenci veli öğretmen whatsapp gurupları hakkında ne dusunuyorsunuz
 167. Öğrenciler kitap ve deftere nasıl özendirilir ? ( teknoloji kullanımı yaygınlaştı ya ondan ötürü sorulan bir soru)
 168. Öğrencilere çevreyi sevdirmek için ne gibi etkinlikler yaparsınız
 169. Öğrencilere fikirlere saygılı olmayı nasıl aşılarsiniz?
 170. öğrencileri derse güdülemek için neler yapardınız
 171. Öğrencilerin bilgiye İnternet üzerinden kolayca ulaşmasının olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
 172. Öğrencinin derse etkin katılımını nasıl sağlarsınız
 173. Öğrencinin empati, saygı yeteneğini geliştirmek için öğretmen neler yapabilir
 174. Öğrencinin matematik ve fiziğe yeteneği yok ama müziğe yeteneği var ne yaparsınız?
 175. Öğrenciye toplumu, doğayı, insanı benimsetmek ve sevdirmek amaçlı onlara yararlı olmak adına öğretmene düşen görevler nelerdir
 176. Öğrenciyi derste aktif kılmak için hangi yöntenleri kullanırsınız
 177. Öğrenciyi derste nasıl aktif hale getirirsiniz gibi uzun bi soruydu
 178. Öğretimin niteliğini artırmak için neler yapılır
 179. Öğretmen alanındaki her şeye hakim olmalı mı hepsini öğrencisine anlatmalı mı gibi bi soru
 180. Öğretmen kullacağı yöntem ve teknikte nelere dikkat etmelidir
 181. Öğretmen neden genel kültür bilgisine sahip olmalı?
 182. Öğretmen Nitelikleri nasıl artar
 183. Öğretmen sınıfta, bahçede eline bir kitap alıp okuyor. Bunu gören öğrencileri de okumaya başlıyor. Bu hangi öğrenme kuramına uygundur?
 184. Öğretmen teknoloji kullanımında öğrenciye nasıl yardımcı olmalıdır?
 185. Öğretmenin ogrencilerine konuları yapilandirmasini,üretmesine fırsat tanımasına fırsat vermiştir.burada hangi teknik kullanılmıştır
 186. Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmeli mi?
 187. Örgün eğitim kademelerini sırayla açıklayınız
 188. Özgürlük mücadelesinde bulunan 1994te seçilen GüneyAfrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah devlet başkanı kimdir?
 189. Paragraf  vardı cevap sosyal öğrenme kuramı
 190. Paragraf  vardı cevabı yaılandırmacılık kuramıydı
 191. Pisa kaç yilda yapılır, kimleri kapsar bilgi verir misniz ? 3 yılda bir 15 yaş grubunu kapsar.
 192. Portfolyo artık internet ortamına aktarıldı. Bunun avantajları nelerdir ve ne gibi materyaller yüklenebilir
 193. Portfolyonun dijital ortama taşınmasıyla ilgili düşünceleriniz kolaylık ve sınırlıkları
 194. Problem yoluyla öğrenmenin eğitime katkısı nedir
 195. Rusya ile aramızda imzaladığımız hava yolu anlaşmanın adıydısanırım : S-400
 196. Selvi boylum al yazmalım yazan Kırgız Türk yazar kimdir
 197. Sınıf dışı öğretim tekniklerinden iki tane söyleyiniz
 198. Sınıf içindeki plansız olaylar, sınıfın hangi özelliği ile alakalıdır? (Tahmin edilemezlik)
 199. Sınıf panosunu ve teknolojiyi Nasıl etkili kullanabilirsiniz
 200. Sınıf tablosunu ve sınıf tahtasını nasıl kullanırsınız gibi bir soru
 201. sınıf yönetimi modeli iki tane (gelişimsel, bütünsel, tepkisel)
 202. Sınıf yönetimi modelleri(tepkisel,onlemselbirtane dahavardı)
 203. Sınıfdışı teknikler.. gezi sergi görüşme
 204. Sınıfın yapısal özelliklerinden 2 tanesini söyleyiniz
 205. Sınıfında farklı zeka alanlarına sahip öğrenciler var ne  uygularsın
 206. Sınıfında hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciye öğretmen nasıl yaklaşmalıdır?
 207. Sınıfta ani bir olay olması sınıfın hangi yapısal ilkesi ile ilişkilidir
 208. Sınıfta aynı anda bir sürü durum yaşanır bu sınıf yönetiminin hangi ilkesidir. (Eş zamanlılık)
 209. Sınıfta görsel öğeleri kullanmak hatırlamayı etkiler mi
 210. Sınıfta görselliği kullanabilmek için ne gibi materyaller kullanırsın? Hologram Eba similasyon projeksiyon falan saydım
 211. Sınıfta kimi öğrenciler okuma yaparken kimisi yazı yazıyor kimisi tartışma bu sınıfla ilgili hangi özelliktir
 212. Sınıfta zaman yönetimi nasıl yaparsınız
 213. Sınıftaki öğretmen modelleri nelerdir .
 214. Sınıftakitahin edilmeyen davranışları niteleyen sınıfınyapısal özelliği
 215. Sınıftakiteknoloji kullanımını nasıl değerlendirirsiniz, siznasıl kullanırsınız ?
 216. Siber zorbalığı öğrencilerinize nasıl anlatırsınız tarzı bir soruydu
 217. Sinifta ogrencilen derse daha etkili katilimini saglamakicin neler yaparsiniz ?
 218. Sinifta öğretim gerçekleşirken zamani nasil etkili kullanirsiniz
 219. Siyah şapka neyi ifade ediyor
 220. soru cevap tekniğini dersin hangi aşamasında kullanırsınız
 221. Soru da bir açıklama vardı ve eğitim tekniklerinden hangisi kullanılmıştır diyordu
 222. Soru sorma yönetiminin önemi ile alakalı bir soru
 223. teknoloji kullanımı öğretmen yükünü azaltır mı
 224. Teknoloji Kullanımında öğretmene düşen görev ?
 225. Teknoloji kullanimini nasil verimli halegetirirsiniz
 226. Teknoloji öğretmen yükünü azaltır mı
 227. Teknoloji öğretmenin işini kolaylaştırır mı
 228. Teknoloji sınıfları nasıl geliştirilir
 229. Teknolojiye ihtiyaç duyulma nedeni
 230. Teknolojiyi öğretmen sürekli kullanmalı mıdır ?
 231. Tema vakfinin kuruluşunu ve kuran kişlerin adını vermiş kuruluşun açık adını istemis
 232. Tevhidi tedrisat kanunu soruldu.
 233. Trafik kurallarını çocuklara öğretmek ve kalıcılığını sağlamak amacılığıyla ne tür etkinlikler yapılabilir
 234. Trafik kurallarını öğretmek için nasıl bir öğretim yöntemi
 235. kullanırdınız tarzıydı. Net hatırlamıyorum.
 236. Tumdengelim yontemini aciklayiniz.
 237. Tüm derslerde sunuş yolu ile ders anlatmak uygun mudur
 238. Türkiyede ekim alanı en fazla olan tarım ürünü nedir? (Buğday)
 239. Uzaktan egitim hakkinda ne dusunuyorsunuz.
 240. Van gölüne sınır olan bir diğer ilimiz? Bitlis
 241. Velayet hakkının tanımı verilmişti
 242. Yapılandırmacı eğitimde öğretmen aynı tekniği kullanıyor. Sonra öğrenciler başarısız oluyor.Farkli öğretim ve yöntemleri kullanıyor.Ögrtmenin ihlal ettiği ilke nedir ?
 243. Yapılandırmacılık la ilgili öğretmenin yöntem değişikliğinden bahsediyordu yapılan hata ne diye sorulmustu
 244. Yardımseverlik ile ilgili bir kazanım verilmiş. Bloom taksonomisine göre hangi hedef alananına girmektedir? (Duyuşsal)
 245. Yaygınlaşan portfolyo faydalı midir? Faydaları nelerdir?
 246. Yazı yazma becerisi blooma göre hangi alana girer
 247. Yenilebilir enerji kynaklarından iki tane söyleyiniz
 248. Yüz yüze eğitim mi medya eğitimi mi etkili

20.12.2018

 1. Güdü tanımı verilmişti nedir diye sorulmuş.
 2. 1950 de üretilen ve ayni anda tum dunyaya bilgi aktaran araç (bilgisayar)
 3. yy da okullarda sizce hangi dersler okutulmalıdır ?Teknolojininde artmasıyla birlikte ?
 4. Kültürü aktarmada öğretmenin rolü nedir?
 5. Teknolojiyi etkili kullanabilmek için öğretmenler neler yapabilir
 6. 400 yil önce meksika da yaşamış piramitler yapmis olan uygarlığın adi? Aztekler
 7. Akıllı tahta kullanımı eğitimde kaliteyi arttırmış mıdır?
 8. Akşemsettin kimdir
 9. Alanınızla ilgili farklı bir projeniz var mı
 10. Ausabel sunuş tekniğinin sınırliliklari nelerdir? 2tane söyleyiniz.
 11. Bilgi teknolojilerini nasıl kullanırsınız önemli midir?
 12. Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe nasıl aktarırsınız?
 13. Bilimde bazı nesnelerin büyütülmesini saglayan aracın adı nedir gibi bir soru
 14. Bir öğretmen dersine teknolojiyi nasıl entegre edebilir?
 15. Bir öğretmen neden genel kültür bilgisine sahip olmalı?
 16. Bir örnek vermiş ne olduğunu sormuş cevap geriye ket vurma
 17. Bireyin toplumsallaştırılması için neler yapılabilir, niçin gereklidir?
 18. Bruner  buluş yoluyla öğrenme tekniğinin 2 tane önemli özelliğini söyleyiniz.
 19. Buluş  yoluyla egitimin sınırlılıklarından iki tanesini söyleyin
 20. Çocuğa kültürün aktarilmasinda okulun rolü nedir? Yorum Sorusu
 21. Çocuğa sayı sayma öğretilirken kullanılan kuru fasulye ne ilkesidir (soyuttan somuta)
 22. çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yaparsınız.
 23. Davranisin tanimini verip nedir diye sordular
 24. Değerler eğitimi kapsamında hangi alanlarda eğitim verilir
 25. Dıştan güdümlü, tanımı verilmişti nedir diye
 26. Düşün eşleş paylaş tanımı
 27. Egitim dört duvar arasinda kalmamali neden
 28. Egitimde teknoloji entegrasyonu ile ilgiliydi ne dusuyorsunuz denilmisti ?
 29. Egitimde teknolojiyle ilgili bir slogan soyleyiniz.
 30. Egitimde yaşam boyu ogrenmenin onemi nedir aciklayiniz ?
 31. Eğitim öğretime başlamadan önce çocukları tanımamız eğitime nasıl katkı sağlar
 32. Eğitim öğretimin iyileştirilmesi adına öğretmen ne yapabilir.
 33. Eğitim teknolojilerini alanınızda uygulayabileceğinizi düşünüyor musunuz?
 34. Eğitimde artırılmış gerçeklik nedir?
 35. Egitimde bireysel farklılıkları nasıl kullanırsınız?
 36. egitimde genellik ve eşitlik ilkesini açıklayınız,
 37. Eğitimde teknoloji kullanımın önemi ile ilgili bir slogan söyleyiniz.
 38. Eğitimin toplumsal birligi oluşturmakta ki önemi nedir
 39. Erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ne gibi yöntemler yapılabilir?
 40. Eşitlik ve genellik ilkesinin tanımını verip ne olduğunu sormuşlardı
 41. Etkilesimli tahtayi sınıfında kullanir misin.
 42. Etkili calisma yöntemleri ogrencilere nasil kazandirili
 43. FATİH projesi sizce neden bu kadar zamanda yayılamadı ve başarı sağlanamadığına dair uzun bir yorum sorusu vardı
 44. Gardner'in çoklu zeka kuramına göre sözel zekaya sahip bir öğrenci hangi alanlarda yeteneklidir iki tane soyleyin
 45. Gelişen teknolojiye ögretmen nasil entegre olabilir gibi bir soruydu
 46. Hayat boyu öğrenme hangi Milli eğitim ilkesidir-Süreklilik
 47. Hiroşimaya atılan bombayla ilgili yorum sorusu vardı.
 48. Insanda gözlenebilir, ölçülebilir şeye ne denir? Davranış
 49. Isbirlikli öğrenme tanımı verilmiş
 50. 10.İlköğretimde toplama işlemini sayılara geçmeden önce fasülye kullanarak öğretme-somuttan soyu
 51. Zaten okullarımızda bu sistem uygulanmaktadır.
 52. İnternettenasıl bir sosyal sorumluluk projesi yaparsınız?
 53. Karbondioksit gazının salınımıyla atmosferde yayılamayan şey nedir tarzında uzun bir soruydu
 54. kavram haritasının öğrenci için yararlarından iki tane yer söyleyin
 55. Kısa süreli bellekte bilgiyi nasıl daha kalıcı hale getirebiliriz? (Tekrarla)
 56. Kızıl gezegen? (Mars)
 57. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz
 58. Kuresel isinmayla ilgili bir soru cevabi sera etkisi
 59. Kültürü öğrencilerine nasıl kavratırsın
 60. Medeni kanun hangi ülkeden iktibas edildi gibi bişeydi
 61. Meke gölü nerdedir?
 62. Öğrenci motivasyonunu arttırmak için neler yaparsınız?
 63. Öğrencinin fizyolojik, psikolojik özelliklerinin, ilgi ve ihtiyaçlarının, yeteneklerinin göz önünde tutulması hangi ilkeyle ilgilidir tanim verilmişti (öğrenciye görelik)
 64. Öğrenciyi öğrenmeye istekli hale nasıl getirirsiniz
 65. Öğrenciyi tanımak neden önemlidir?
 66. Öğretmen okula yeni başlayan öğrenciye fasulye ile rakam öğretiyorsa hangi ilkeye göredir
 67. Öğretmen öğrenci arasında sosyal medya ilişkisi nasıl olmalı
 68. Öğretmen öğrenciyi derse katmak için dersi nasıl işlemeli
 69. Öğretmen ve öğrencilerdeki teknoloji bilgisini yeterli buluyor musunuz?
 70. Öğretmenin dersinde öğretim tekniklerini seçerken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
 71. Öğretmenin kitap okuma alışkanlığı olması nasıl etkiler yaratır
 72. Öğretmenin sayıları öğretirken fasulyeli kullanması hangi ilkeyi açıklar?
 73. Öğretmenin teknolojiye etkisi
 74. Ölçme ve değerlendirmede güvenilirlik
 75. Paragraf veilmiş cevap bilinenden bilinmeyen ilkesi
 76. Pekiştirmenin tanımı verilmişti cevabı istiyordu
 77. Sanal gerçekliğin egitime katkısı
 78. Sınıfınızda iyi bir öğrenci son zamanlarda arka sıralarda uyumaya başladıysa ne gibi bi yöntem uygularsınız?
 79. Sınıfta öğrencinn fiziksel şartlardan etkilenmesi, ilgi, yeteneğinim dikkate alınması hangi öyt alınır
 80. sosyal siteler ilişkili bir yorum sorusuydu
 81. sunuş yoluyla öğretim stratejisinin faydalarından 2 tane söyleyiniz
 82. Tanım vermiş cevap DNA testi
 83. Tanim verip Genel ve eşitlik ilkesini istedi.
 84. Tatlı su kaynaklarimiza örnekler verin
 85. Teknoljinin eğitimin kalıcılığına etkisini açıklayınız
 86. Teknolojik araçların gerekliliği hakkında düşünceleriniz neler
 87. Teknolojik gelismelere ayak uydurmak icin ne yapiyorsunuz
 88. Teknolojiyi görmezden gelmek denizintuzunu görmezden gelmek hiroşimayı unutmak gibidir gibi bi cümle vardı ne anladınız diye sormuşlardı.
 89. Teknolojiyi sınıflarda nasıl entegre edebilirsiniz açıklayınız
 90. Teknolojiyi sınıfta nasıl kullanırsınız?
 91. Toplumsal butunleşmede eğitimin rolü nedir?
 92. Toplumsal bütünleşmeyi eğitimle nasıl sağlanır?
 93. Toplumun dönüştürülmesini eğitim açısından açıklayınız
 94. Türk eğitim sistemine göre genellik ve eşitlik ilkeleri nelerdir açıklayınız.
 95. Türkiye natoya hangi yıl üye oldu ? 1952
 96. Uzaktan egitimin avantaji/yararlari ?
 97. Uzunca bir tanım verilip neden-sonuç ilişkisi verilip (balık kılçığı diyagramı)
 98. Verimli ders calismasi icin ogrenciye neler yaparsiniz.
 99. Yeni bir eğitim anlayışı oluşturmak isterseniz, nasıl oluştururdunuz, tavsiyeleriniz nelerdir?
 100. Yeni bir eğitim sistemi oluşturacak olsaydiniz bu nasıl olurdu?

21.12.2018

 1. Afadın misyonu nedir?
 2. Aileyi eğitim hakkında nasil bilinclendirirsiniz
 3. Akıllı tahta kullanışlılığı ile ilgili yorum sorusu
 4. Amerika ve Asyayı birbirine bağlayan boğaz? Bering Boğazı
 5. Ankara 7.komisyon 1.Soru:maslovun ihtiyaclar hiyerarsisinden fizyolojik ihtiyaçlar nedir?(beslenme barınma gibi temel ihtiyaçlar)
 6. Asya ve Amerika'yı birleştiren boğazın adı nedir? Bering Boğazı
 7. Atatürk nutukta nelerden bahsetmiştir
 8. Başarılı öğrenciye destek veren veli ile görüşme
 9. Benzetim tekniği tanımı
 10. Bi öğretmen derste hedefteki kazanıma tam ulaşamamışsa ne yapmalı
 11. bilgi çağında teknolojide sosyalleşmeyi açiklayınız şeklinde bir soru
 12. Bilgi teknolojilerinden kültürel bilgi anlamında nasıl istifade edebilirsiniz.
 13. Bilgi teknolojilerine çabuk ulaşan öğrenciye sahip olmanın öğretmene faydaları ?
 14. Bilgi teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönleri
 15. Bir elin nesi var, iki elin..... devamını tamamlayınoz açıklayınız Bir matematik öğretmeni öğrencisilerine her sorduğu sorudan sonra her doğru cevaba ödül vermektedir. Verilen örnekteki pekiştirç tarifesi nedir
 16. Bir öğretmen bilgisayar kullanmayı bilmelimi neden?
 17. Bir öğretmen olarak etik kurallardan size göre hangisi en önemlidir açıklayınız ?
 18. Bir öğretmen sınıfta farklı yöntem-teknik kullanıyor bunun yararları nedir?
 19. Bir öğretmenin etik ilkeler açısından sahip olması gereken özellikler
 20. Bir tanım verilmişti yanıt Einstein’in izafiyet teorisi idi.
 21. Bireysel rehberlikle ilgili bir soruydu
 22. bloom taksonomisinde parçalara ayırma nedir? cevap Analiz
 23. Branşınla ilgili bir proje yapsan ne yapardın
 24. Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen hangisidir?
 25. Derste sadece teknoloji kullanımı doğru mudur
 26. Dijital kitapların eğitime faydası
 27. Dil çevirileri ne gibi bir fayda sağlar ?
 28. Efruz bey kimin eseridir
 29. Eğitimde ödül ve cezanın öğrenci üzerine etkisi nedir?
 30. Eğitimde sözlü iletişimin önemi
 31. Eğitimde teknoloji kullanımının öğrenciye faydası nedir?
 32. Eğitimin bireyin kendini gerçekleştirmesindeki işlevi
 33. Eğitimin siyasal işlevlerinden ikisini açıklayınız
 34. Falaka kimin eseridir
 35. Fatih sultan Mehmet“ lala lala bu ne ala Çeşme” neye söylemiştir Cevap amasraymış
 36. Fatih ve eba açılımı ne amaç olduğu?
 37. Gelişen çağda, teknolojinin bilgiye ulaşmada olumsuz etkileri nelerdir ?
 38. Gelişim alanlarını bilmek öğretmene ne fayda sağlar
 39. Geribildirimin öğrenci için faydaları nedir?
 40. Gezi gözlem tekniği açıklama vermişler hangi teknik diye sordular
 41. Giyilebilir enerji kaynakları spor faaliyetlerini nasıl etkiler?
 42. Halıcı kız filminin yönetmeni kimdir? Muhsin Ertuğrul
 43. Ilısu nehrindeki antik kent ?
 44. İçsel ve dışsal motivasyonun etkisi
 45. İlk devlet sanatçısı unvanini alan sanatçı?
 46. İnsan becerilerinin cogunu yapan robotlar yapılıyor bunu nasıl karşılarsınız
 47. İyi bir seçmen iyi bir vatandaş iyi bir lider yetiştirmek eğitimin hangi işlevidir
 48. Karadenizin döküldüğü il ? Samsun
 49. Kaynaştırma öğrencisinin okuldaki ihtiyaçlarını kim karşılar
 50. Kendini gerçekleştirme eğitimin rolü ndir
 51. kızıl gezegen:mars
 52. Kızılırmak ın döküldüğü yer
 53. Manas destanı hangi uygarlığa aittir
 54. Maslovun ihtiyaçlar hiyerarşinde barınma hangi basamakdadir
 55. Maslow hiyerarşisi en üst basamakta hangi aşama var
 56. Maslow hiyerarşisinde en alt basamak(temel ihtiyaçlar)
 57. Maslow hiyeraşisi kendini gerceklestiren bireyin özellikleri
 58. Maslow un hiyararsişinde barınma hangi basamakta yer alır
 59. Mehmet akif’in 9 eserini birleştirdiği kitabı
 60. Nanoteknolojiyi sporda nasıl kullanırsın gibi bir soruydu
 61. Okul öncesi eğitim gereklimidir gibi bişeydi
 62. Öğrenci başarısında veli ile görüşme ?
 63. Öğrenciden kaynaklı öğrenme engelleri
 64. Öğrencileri mesleklere yönlendiren rehberlik alanı gibi bişeydi
 65. Öğrencinin bir uzmanı gözlemleyerek başladığı ve uzmanın giderek azalan desteği ile işi kendi başına yaptığı yöntem nedir ?cevap bilişsel çıraklık
 66. Öğrencinizi yaratıcı düşünmeye nasıl teşvik edersiniz.
 67. Öğrenciye ve sorunlarına yönelik verilen rehberlik hizmeti nedir? Bireysel rehberlik
 68. Öğrenmede etkili bireysel farklar nelerdir?
 69. Öğrenmeyi öğrenmek' gerekli midir? Açıklayınız
 70. öğretmen öğrenciye desteğini yavaş yavaş azaltarak egitmini tamamlıyor hangi yöntemibkullaniyor /BİLİŞSEL ÇIRAKLIK
 71. Öğretmen uzman öğrencisine önce rehberlik yapıyor sonra yavaş yavaş çekiliyor cevap bilişsel çıraklık
 72. Öğretmenin ara sıra pekiştireç vermesi
 73. Öğretmenin ders anlatırken jest ve mimik kullanması süreci nasıl etkiler?
 74. Öğretmenin kendini gelistirmesi
 75. Öğretmenin planlı olmas ne gibi faydalar sağlar
 76. Öğretmenin program geliştirme bilgi ve becerisinin öğrenciye yararı
 77. Öğretmenlik mesleğinde kendinizi geliştirmek için neler yapabilirsiniz?
 78. özel gorelilik teorisini açiklayiniz
 79. Özel öğretim öğrencileri okulda işbirliği yapılan kişi ? Müdür

 

 1. Piaget dönemleri
 2. Piaget'in bilişsel gelişim basamakları nelerdir?
 3. Plan programın önemi
 4. Portfolyonun öğrenciye kazandırdığı davranışlar
 5. Probleme dayalı öğrenmenin 2 tane yararını söyleyiniz.
 6. probleme dayali ögrenmenin iki ozelligini soyleyiniz
 7. Program geliştirme öğretmen için ne fayda sağlar
 8. Program Hazırlarken neler göz önünde bulundurulmalıdır ?
 9. Programlı öğrenme özellikleri
 10. 10.Robotların hayatımızdaki yerini açıklayınız?
 11. Sağ ol kelimesi ayrı mı bitişik mi yazılır?
 12. Sınıf ortamında öğrenmeyi engelleyen etmenler neler olabilir ?
 13. Sınıf yönetiminde teknolojinin öğrenci açısından faydaları nelerdir?
 14. Simülasyon teknolojisinin yararları nelerdir ?
 15. Smart Kapp akıllı tahtaların eğitim- öğretime girişi hakkında ne düşünüyorsunuz?
 16. ( Avantajları/ dezavantajları )
 17. Sorgulama araştırma inceleme hangi üst düzey düşünme becerisidir.Eleştirel düşünme
 18. Tamamen teknolojik aletlerle Ders işleyen bir öğretmenin bunu yapması doğru mudur tarzında bir yorum sorusu
 19. Tarihteki İlk yazılı antlaşma nedir?
 20. teknolojinin eğitim öğretim ortamına katkısı
 21. Teknolojinin özellikle bilgiye ulaşmadaki kolaylığını olumsuz yönü
 22. Teknolojiye çabuk ulaşan öğrenciye sahip olmanın öğretmene faydaları
 23. Telefonlardaki dil çeviri hakkında
 24. Temel bilgisayar becerilerini bilmek öğrencilere nasıl katkı sağlar?
 25. Teokrasi nedir?
 26. Türk einstein i olarak bilinen 2014 yılında hayatını kaybeden türk bilim insanını sordular- oktay sinanoğlu
 27. Türk kültür başkenti hangi ilimiz
 28. Türk tarihinde ilk yazılı antlaşma nedir
 29. uzaktan eğitimin avantajları
 30. uzmanın öğrenciye öğrettikten sonra yavaş yavaş öğretimini çekmesi bilişsel çıraklık dedim onayladılar
 31. Veliyi eğitim açısından bilinçlendirme nasıl olur neler yapılabilir gibi bir soruyordu

22.12.2018

 1. 17 şubat 1993te Ankarada bir uçak kazasında şehit düşen komutanimiz kimdir ?
 2. 1938dekurulan kamu bankası cevap halk bank
 3. 1950 yilinda vefat eden Garip akımı temsilcisi
 4. 1993 yılında uçak kazasında kaybettiğimiz jandarma komutanımız eşref bitlis
 5. 2015 yilinda 6-20 nerede yapildi? Cvp Antalya
 6. 2017 Nobel edebiyat ödülünü alan yazar hangi kitabıyla aldı. (Günden Kalanlar)
 7. 2018 Akdeniz olimpıyatları hangi ülkede düzenlenmiştir
 8. 2018 dünya okçuluk şampiyonası Mete gazoz
 9. 2018 İslam konferansı gibi bir şeydi cevabı Tebriz
 10. 2018 Nato zirvesi nerde yapıldı? Brüksel
 11. 2018 yılında İslam iş bilirligi başkenti neresi olmuştur ?(Tebriz)
 12. 2020 akdeniz yaz olimpiyatları nerede cevap ispanya
 13. Aile içi şiddet gören çocuk hakkında ne yapardınız (yorum sorusu)
 14. Ailevi sorunları olan cocuk için ne yaparsınız?
 15. Alanınızda teknoloji kullanımı ile alakalıydı .
 16. Alma,tepkide bulunma Bloom taksonomisinin hangi
 17. alanıyla ilgilidir?
 18. Altı şapka da yenilikçi şapka hangisi
 19. Araştırma inceleme yoluyla öğrenmenin tanımı verilmişti cvp araştırma incelemeydi
 20. Ausebel’in öğretim kuramı hagisidir
 21. avrasyanın tanımı vermiş hangi tünel diye sormuş
 22. Avrupa Birliği'ne girmeyi halk oylamasıyla iki kez reddeden ülke hangisidir?
 23. Batarya teknoloji ülkemize katkısı neler olabilir
 24. Bilgi teknolojisini yarları ve nasıl kullanırdınız gibi bir soruydu
 25. Bilginin doğruluğunu teknoloji ile nasıl dogrularsiniz
 26. Bilgisayar  yazılımlarının ögrenciler üzerindeki avantaj- dezavantajları (yorum sorusu)
 27. Bilgisayarı okulda kullanmanın faydaları nelerdir
 28. Bilme kavrama uygulama analiz sentez hangi hangi hedefin alt basamakları
 29. Bir öğrencininüst sınıftaki bir öğrenci ile birlikte ders çalışarak eksiklerini tekrarlarını yaptığı öğretim tekniği nedir ? (Tutor destekli öğretim)
 30. Bir öğretmen derse baslamadan önce ne yapmalı?
 31. Bir tanım verilmişti amerikalı dil bilimci diye sormuşlar cvp chomsky
 32. Bireyin eğitimsel olarak sorunlar çözmeye yardımcı olmak rehberligin hangi görevi
 33. Bireyin öğrenme eylemi için fizyolojik ve psikolojik olarak yeterli duruma gelmesi - hazırbulunuşluk
 34. Bireysel farklılığın sınıf ortamında yararları gibi bir soru
 35. Bloom hangi kuramı temsil eder?
 36. Bloom taksonomisinin birinci basmagı nedir ?
 37. Blooma göre bir öğrenci okuduğu metni kendisi önce bu ne anlama gelir?
 38. Bodrum ve Fethiye hangi ilimizdedir - Mugla
 39. 3 boyutlu yazıcılarin ogrenci gelisimine yaratıcılığa faydası nedir
 40. Branşınızda teknolojiyi kullanarak başarıyı nasıl arttırabilirsiniz
 41. Bruner dewey savunduları eğitim anlayışı
 42. Bulmaca çözen çocuğun kullandığı zeka alanı
 43. Buluş yöntemine örnek verilip tanımını soruldu
 44. Cevabı eğitsel rehberlik hizmeti olan bir açıklamaya sahip soruydu
 45. Çanlar kimin için çalıyor" romaninin yazarı kimdir
 46. çevrenin okul kültürüne etkisi nedir
 47. Çoban Çeşmesi şiiirinin şairi kimdir?
 48. çocukların akran değerlendirmesi yapmasının onlara katkıları neler olabilir
 49. Çocukların etkili zaman kullanımı için neler yapılır
 50. Çoklu zeka kuramı ile ilgili bir soruydu. Örnek  vermiş hangi zeka türü diye soruyordu
 51. Degerlendirme yaparken süreç odaklı mi sonuç odaklı mı olmalıdır?
 52. Derse ilk girdiğinizde ne yapmalısınız
 53. Dersi etkili bir şekilde yönetebilmek için ne yapılabilirdi cevap:planlama
 54. Devrim arabasının üretildiği fabrikanın yerini sormuşlar. Eskişehir
 55. Dicle nehri üzerine kurulacak olan Ilısu barajıyla sular altında kalacak olan antik kent hangisidir ?
 56. Digital yetkinlik, bilgi teknolojilerini güvenli ve dogru kullanmaktir. Bu konuda biz neler yapabiliriz?
 57. Dijital okur yazarlığın gelişmesi için öğretmen öğrencilerle ne yapmalıdır
 58. Dil öğreniminde telefonlar fayda saglar mı ?
 59. Dilsel eğitim nedir
 60. Dönütün tanımı verilip bu nedir diye sorulmuştu
 61. Düşünmeyi düşünme ile ilgili yorum sorusu
 62. egitimde sürecmi sonucmu daha önemlidir açıklayınız
 63. Egitimin sosyal ekonemik ve islevselligi nasil etkiler?
 64. Egitsel rehberliğin tanimini vermis kendisini istemiş?
 65. Eğitim öğretimde süreç mi yoksa sonuçmu değerlendirmesi yaparsınız.
 66. Egitim öğretimin süresinin uzatılmasının öğrencileri nasıl etkiler
 67. Eğitsel rehberliğin tanımı verilmiş ve eğitsel rehberlik soruldu
 68. Ergenlik doneminin tanımı verilmisti
 69. ericsonun başarıya karşı aşağılık döneminin tanımı verilmiş hangi dönem diye sormuş
 70. Freudile ilgili soruydu (id ego süperegodan 2 tanesini istemişti)
 71. Futbol şampiyonlar liginde şampiyon olan İspanyol takım-Real Madrid
 72. Gardnerin çoklu zeka kuramıyla ilgili tanım vermiş cevap:sosyal zeka
 73. Garip Akımının kurucusu: Orhan Veli Kanık
 74. Gelişim alanlarını bilmek eğitim öğretime nasıl katkı sağlar
 75. Hafta sonu öğrencilerinize ne yapmalarını önerirsiniz ?
 76. Han duvarları şiirinin yazar (Faruk Nafiz Çamlıbel) .
 77. hazırbulunuşluk tanımı verilmiş kendisi sorulmuş
 78. Helikopter kazasında hayatını kaybeden cevap eşref bitlis
 79. Ilk robot fabrikasi nerde acildi?
 80. İha ların faydaları nelerdir?
 81. İkili öğretim mi tam öğretim mi daha iyi avantajları dezavantajları  nelerdir?
 82. İlk insansı robot fabrikası ülkemizde nerede kurulmuştur
 83. Ilk kadın pilot
 84. İlk robot fabrikası kurulan şehrimiz Konya
 85. islam dünyasinda muslumanlar arasindaki ilk savas nedir
 86. İş arkadaşınız sizi bir konuda uyardı ve sizde bunu kabullenmeyip kıskanç olmasına bagladınız bunu Freudun kuramlarından hangisiyle yorumlardınız
 87. İşbirliği ve paylaşmayı nasıl işleriniz derslerinizde
 88. John Dewey, Vgotsky, Bruner'in savundugu yaklaşımın adı nedir
 89. Kameralı insansız hava araçlarının yararları
 90. Kendi alanınızda, sınıf dışında da eğitimi sürdürebilmek için teknolojiden nasıl faydalanırsınız?
 91. kendi branşınızda dersinize ilgisi olmayan öğrencileri dersinize nasıl çkersiniz
 92. kendini gerceklestirmeyi aciklayiniz
 93. Kohlbergin ahlak öncesi saf çıkarcılık sordular
 94. Konuyu özetleyen öğrenci Bloom a göre hangi basamaktadır cevap karama
 95. Lahey uluslararası divanı sordular
 96. Leonarda dicaprico nün başrolünü oynadığı geminin battığı film- titanik
 97. Matbaanın icadı neden önemlidir?
 98. Meb ile eğitim fakültleri neden işbirliği içerisinde olmalı
 99. MEB ile YöÖKün işbirliği ile ilgili yorum sorusu
 100. Mehmet Akif Ersoy’un 7 eserini bir araya getirerek olusturdugu kitabin adi
 101. Milli eğitim müdürlüklerinin öğretmen yetiştiren yüksekokullar ile işbirliği içinde olmasının faydaları nelerdir
 102. Modern eğitim araçları denince aklınıza ne geliyor?
 103. Müfredat takip etmenin gereklilik ve sonuçları
 104. Mükemmeliyetçi anne babalara nasıl tavsiyelerde bulunursunuz
 105. Müslümanlar arasındaki ilk iç savaşın adi.Cemel vakasi
 106. Nano teknolojinin insanlık açısından önemi nedir?
 107. Nato 2018 zirvesi
 108. Nesneler arası iletişimin teknolojiye katkısı nedir gibi bir teknoloji sorusuydu tam hatırlayamıyorum .
 109. Nobel Edebiyat ödülü alan kazuo ishiguro nun kitabının adı
 110. Ogrencilerinize isbirligi ve paylasma becerilerini kazandirmak icin neler yaparsiniz
 111. Ogretmen derse baslamadan once ogrencilerini nasil ve ne sekilde tanimalidir?
 112. Ogtetmenlerin Okul idaresiyle birlikte ogrenciler icin ne gibi etkinlikler düzenleyebilirler
 113. Okçuluk dalında madalya alan sporcumuz?
 114. Okul çevresinin öğrenci üzerindeki etkisi
 115. okul sürelerinin uzatılması çocukların akademik başarısını nasıl etkiler
 116. okulda egitim mi baskin ogretim mi
 117. Okulun başında öğrenciden aldığınız kişisel bilgi formu neden gereklidir
 118. Okulun sosyo ekonomik durumu egitimi nasil etkiler tarzindaydi
 119. Olumlu sınıf ortamı nasıl olmalı gibi biseydi
 120. Ordu-giresun havaalanını diğer havaalanlarından ayıran ozellik
 121. Organizmaya harekete geçiren şey nedir? (Güdü)
 122. Oturma duzeninin ogrenmeye bir etkisi var mi ?
 123. Oz değerlendirmenin öğrenciye faydasi
 124. Öğrenci ve öğretmen sayısı fazla olursa öğretmen niteliğini nasıl etkiler
 125. Öğrencilere zaman yönetimini nasıl kandırırsınız
 126. Öğrencilerin hangi mesleği seçeceği konusunda yardımcı olurken yazılımlardan faydanılabilir mi gibi bir yorum sorusuydu
 127. Öğrencilerin yuksek öğretime geçişte ,meslek seçimlerinde yazılımların bir yararı var mıdır. Açıklayınız
 128. Öğrenciye sunulan bilgileri dogrulugunu teknolojiyle sorgulayabilir mi
 129. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenenle ilgili olanlara iki örnek veriniz ?
 130. Öğretmen dışarıdan sınıfa bir şey getirecekse ilkeler açıklamak için buna ne ad verilir
 131. Öğretmen ve öğrenci sayısının az veya çok olması eğitim-öğretimi nasıl etkiler?
 132. Öğretmen veli iletişimde kullanılan sosyal medyanin (facebook twitter bip) zararları
 133. Öğretmen yetiştiren kurumların işbirliği ne sağlar?
 134. Öğretmenler için performans değerlendirme yapılırsa sizce ne gibi özellikler dikkate alınmalıdır
 135. Öğretmenlere performans değerlendirme uygulansa ne tür yönlere bakılmalıdır?
 136. Öğretmenlerin velilere cep numaralarını vermelerinin ne gibi zararları olabilir?
 137. Öğretmenliğin gelişmesi için neler yapılabilir gibi bir soruydu.
 138. Öğretmenliğin saygınlığını artırmak için neler yapılır
 139. Önleyici rehberlik hizmeti tanimi soruldu.
 140. Önleyici rehberlik tanımı verilmişti "".... Hangi rehberlik islevidir? "Önleyici rehberlik"
 141. Örnek verilmiş hangi zeka türü denilmiş. Sözel dilsel zekaydı
 142. öz değerlendirmenin avantajları..
 143. paragraf vermişlerdi cevap araştırma inceleme
 144. Pısa sınavı nedir ve ülkemizde yapılmasının katkıları nelerdir
 145. Pisa nin ulkemize avantajlari dezavantajlari
 146. Pisanın olumlu ve olumsuz yönleri nedir
 147. plânlı olmayı nasıl kazandiririz
 148. prablem ortaya çıkmadan yapılan rehberlik nedir diye sormuşlar önleyici rehberlik nedir-önleyici rehberlik
 149. Rehberliğin işlevlerinden geliştiricinin tanımını verip ne olduğu sorulmuş
 150. Rehberlikteki egitsel rehberlikle ilgili bir soruydu
 151. Sen beni sırtında taşı ben de seni sırtımda taşırim ifadesi kohlbergin ahlaki gelişim kuramına göre hangi aşama
 152. Ses kasetlerinin öğrenme ortamına katkisi
 153. Sınıf düzenini bozan bir öğrenciye öğretmen nasıl yaklaşmalı?
 154. Sınıf ortamının öğrenciler üzerindeki etkileri
 155. Sınıf yönetimi nasıl etkin hale getirilir
 156. Sınıf yönetimini kültürel, fiZiksel, psikolojik faktörlerin nasıl etkilediği soruldu
 157. Sınıf yönetiminin sosyal kültürel ekonomik etmenleri hakkında bir soruydu
 158. Sınıfta etkinlikleri çeşitlendirmenin faydaları nelerdir?
 159. Sınıfta etkinlilklerin çeşitliliğini artırmak neden önemlidir
 160. Sınıfta farklı netkinliklerin önemi
 161. Sınıfta ses yapan çocuğa yapılması gerekenler .
 162. Sinif oturma düzeninin ogrenmeye yararı
 163. Sinif yönetimiyle ilgili yorum sorusuydu.
 164. Sonuç mu süreç mi değerlendirilmeli
 165. Sözel dilsel zeka tanımıı .
 166. Süreç değerlendirmesi vs süreç sonu değerlendirme. Hangisine ağırlık verilmeli
 167. Teknoloji fiziksel olarak insani tembellestirir mi
 168. teknolojinin fiziksel bi olumsuzlugu var midir ?
 169. 10.Teknolojinin geri donusume katkisi nasil olur?
 170. Telefonda kullanılan dillerin eğitime katkısı .
 171. Televizyonun öğrencinin eğitim hayatina olan olumlu ve olumsuz yanlari nelerdir?
 172. tepegöz kullanımının eğitime etkisi
 173. Tepegözün üstünlükleri ve sınırlılıkları nelerdir
 174. tudor egitiminin tanımı vardi
 175. Türkiyenin en batısı (Gökçeada) .
 176. UNESCO kültürel mirasına giren ilimiz
 177. Unescoya giren ilk kültür şehri gibi bir soru vardı cevabı Eskişehir
 178. Uzun bir paragraf vardi cevabi sosyal zeka
 179. Uzunca bir söz teknolojiyle alakasi nedir
 180. Üç boyutlu yazıcıların eğitime yararları nelerdir
 181. Ülkemizdeki üretilen ilk insansı robot fabrikası hangi ildedir konya
 182. Ünlü birinin sözü verilmiş meble ilişkilendirilerek cevaplamamızı istemişti.
 183. Vücudunu ellerini ayaklarını koordine ederek kullanabilen çocuğun hangi zeka türü gelişmiştir
 184. vücut el kol koordinasyonunu kullanarak anlatımın gerçekleştirildiği zana türü..
 185. Winston Smith karakterinin yer aldığı George Orwell'in kitabinin adi nedir?
 186. Yeni atanan ogretmenlere oryantasyon eğitimi verilmesini nasıl buluyorsunuz
 187. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında ne düşünüyorsunuz?
 188. Yerli otomobil yapımına sponsor olan firmalardan Karsan'i sormuslardi

26.12.2018

 1. 2015 yılında vefat eden Metin Akpinarla özdeşleşmiş aktör
 2. 40 farklı dilde çeviri yapan bir kulaklık icat edildi bunu okullara nasıl tanıtırsınız
 3. ABD ve Türkiye de bulunan uzay arac gereclerinde kullanilan maden adi nedir?
 4. Aile öğretmen arasındaki iyi bir ilişkinin ipuçları nelerdir?
 5. Alan bilgisi yeterli fakat teknolojiyi kullanamayan öğretmenin durumunu yorumlayın ?
 6. Alanınızda konferans ve seminerlere katılmanın önemi nedir?
 7. Astana’ nın başkenti
 8. Asya ve Avrupayı birbirine bağlaya dağ (Ural Altay Dağları)
 9. Bep nedir açiklayiniz?
 10. Beyin firtinasinin tanimini vermisti. Hangi teknik oldugunu sormustu
 11. Bilim ve teknolojiyi kullanmak ögrenciler arasindaki farkı azaltır mı
 12. Bir bilginin davranış haline gelmesi için nelerin olması gerek ?
 13. Bir öğrenciye öğrenmeyi nasıl öğretirsin teknolojik olarak
 14. Bir öğrenciye öğretmen olarak ne katarsınız
 15. Birde uzun bir soru cevabı ölçme ve değerlendirme oluyor sorunun içinde cevabı yazıyor
 16. BM Güvenlik konseyine üye ülkelerden iki tanesini söyleyiniz.
 17. Bozkır bitki örtüsünün görüldüğü bölgeler ?
 18. Bugüne kadar eğitim için yapılan en iyi teknolojik idat nedir
 19. Bugüne kadar eğitim için yapılan en iyi teknolojik idat nedir
 20. Cevabı beyin fırtınası olan bir soruydu
 21. Cevabı yansıtma olan bir tanım verilmişti.
 22. Cevabi Kyoto protokolü idi sorusu çok uzun.
 23. Çanakkale ankara erzurum da neden farklı bikti türleri olur
 24. Çanakkale ankara ve erzurum aynı enlemde olmasına ragmen neden aynı sıcaklıkta değil ?
 25. Çernobil santralinin bulunduğu ülke? Cevap ukrayna
 26. Çocukların el becerilerinin gelişmesi hangi gelişim alanı ile ilgilidir
 27. Devletin zenginden çok fakirden az vergi alması- sosyal devlat
 28. Eğitimin niteliği ne olursa olsun öğretmenin niteligindan daha üstün olamaz sozunu aciklayiniz
 29. Eğitim de teknoloji kullaniminin bi sınırı olmali mi?
 30. Egitim ne kadar iyi olursa olsun bir öğretmenin önüne geçemez cümlesini açıklayınız
 31. Eğitimde oryantasyon nedir ?
 32. Egitimde öğretmen nasıl olmalı
 33. Eğitimde rehberliğin önemi
 34. Egitimin toplumsallaştırma işlevini açıklayınız?
 35. En cok Türkiye ve Abd'de üretilen maden nedir? BOR
 36. Etkileşimli medyayı çocuklara nasıl verirsiniz. Doğru kullanımını nasıl sağlarsınız
 37. Fenomenlerin özellikleri nasil , sen fenomen olsan neyi nasil planlardin diye bi yorum sorusuydu tam
 38. Formal eğitim türleri
 39. Gelişim bir bütündür ilkesini açıklayın
 40. Gösterip yaptırmaydı cevap
 41. Hangi teknolojik gelişmeler eğitime daha fazla yarar sağlamıştır. Niçin ?
 42. Hicbir egitim sistemi ogretmen kalitesinin uzerine gecemez gibi bir yorum sorusu.
 43. Hidroelektirk  Doğuda neden çok görülür?
 44. Hz.Muhammed'in" Siyahın beyaza, beyazin siyaha üstünlüğü yoktur." sözü hangi durumu engellemek  için söylemiştir - ırkçılık
 45. Irak ile İran'a sınırı olan bölgemiz
 46. informal eğitim nedir acıklayınız
 47. internetteki bilgi kirliliğini nasıl önleriz gibi bir soruydu
 48. Karadeniz bolgesi neden daglik bir bolgedir?
 49. Kartal tibetin oynagi turk kahraman kimdir
 50. Kaynaştırma eğitimi nedir? Açıklayınız.
 51. Küçükbaş hayvancılık daha çok nerede yapilir
 52. Kyoto protokolünün tanımı verilmişti. Nedir diye soruyordu.
 53. Mektebi sultani nin günümüzdeki eğitim kurumunun adı? galatasaray lisesi
 54. Metin akpınar ile birlikte film çeviren yönetmen kaybettiğimiz ünlümüz cevap zeki alasya
 55. Milli Egitim Bakanı siz olsaydınız eğitimde teknolojiyi nasil kullanırdınız
 56. Ogretmenler odasinda neler olmalidir
 57. Okul veya sınıf olmasa nasıl olur niçin
 58. Okula uyum problemi yaşayan öğrencinize nasıl davranırsınız
 59. Okulunuzda suriyeli çocuklar var. Öğrenme sıkıntısi çekiyorlar. Neler yapardınız
 60. Olgunlaşmayla ilgili bir soruydu. Yazı yazmada sorun  yaşayan kasları yeterince gelişmemiş bir öğrenci gelişimin
 61. Öğrencide olumlu bnlk algısı nasıl oluşur
 62. Öğrenci sınıf kurallarının kendi başına hazırlaması ne gibi bir faydası olur yorum sorusu
 63. Öğrencileri teknolojiye karşı duyarsızlaştırma
 64. öğrencilerin eğitimde internet kullanmasının faydaları ve sınırlılıkları nelerdir
 65. Öğrencileriniz arkadaşlarına internet üzerinden zorbalık yapmalarını nasıl engellersiniz?
 66. Öğrencinin gözünde öğretmenin rolü nedir ?
 67. Öğrencinin olumlu benlik algısını geliştirmek için neler yapılabilir
 68. Öğrencinin öğrendiklerini tekrar ettirebilmek için neler yapabiliriz gibi bir soruydu.
 69. Öğretmen kendi alanındaki bilimsel yenilkleri takip etmiyorsa ne gibi sorunlarla karşılaşabilir
 70. Öğretmen olarak öğrenciye neler sağlayabiliriz?
 71. Öğretmenin not vermesinin sınırlılıkları nelerdir
 72. Öğretmenler odasında olmasini istediğiniz nesneler nelerdir
 73. Öğretmenlikte kariyer basamaklarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?
 74. Örgün eğitim nedir
 75. Özel eğitim nedir ?
 76. Özel eğitime kimler gereksinim duyar
 77. Programın 4 temel ögesini söyleyiniz
 78. Rehberlik  hizmetlerinin amaclarini açıklayın?
 79. Sınıf içi rekabetin dezavantajları
 80. Sınıf kuralları öğrenci ile birlikte mi hazırlanmalı ? Neden
 81. Sınıf kurallarına uymayan öğrenciler için ne yaparsınız?
 82. Sınıf kurallarını etkili kılmak için nelere dikkat edilmelidir
 83. Sınıf kurallarını nasıl oluşturursunuz?
 84. Sınıf kurallari belirlenirken öğrencinin de görüşünün alınması nasil sonuçlar getirir?
 85. Sınıfta çok Çalışkan öğrenciler var ve sıkılıyorlar ne yaparsınız?
 86. Sınırlılık oluşturmak değil yaratıcılık geliştirmek gerek sözünü açıklayınız
 87. Siber zorbalık
 88. Sinif kurallarinin ogrencilerle birlikte hazirlanmasinin önemi nedir
 89. Sinif ortamindaki rekabeti olumlu ve olumsuz yönleri?
 90. Step bitki örtüsü küçükbaş hayvancılığına etkisi nedir?
 91. Suriyeli korunmacı öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir okulda çalıştığınızi düşünün. Ne gibi sorunlarla karsilasabileceginizi düşünün? Gidermek için ne yaparsınız?
 92. Suriyeli öğrencilerin olduğu bir okuldasınız , bu öğrenciler için neler yapabilirsiniz
 93. Tanim verildi. Informal egitim cevabı olacaktı
 94. Tek bi bölgeye sınırı olan denizimiz hangisidir
 95. Teklojinin sagladigi yararlar.
 96. Teknofest halkında ne dusunuyorsunuz?
 97. Teknofest in öğrencilere ne gibi etkisi olmuştur olumlu mu olumsuz mu
 98. Teknofest olumlu ve olumsuz etkisi nedir?
 99. Teknoloji eğitimde kullanilmali midir? Sinirliliklari var midir? Varsa nelerdir?
 100. teknolojinin eğitime sagladigi firsatlar nelerdir
 101. Teknolojinin faydalari ve sınırlılıkları
 102. Teknolojinin öğrenci üzerindeki avantaj ve sinirliliklari nelerdir gibi bir soru?
 103. Teknolojinin sınırlanmalı yorum sorusu
 104. Teknolojinin zararlarını nasıl engellersiniz?
 105. Teknolojiyi kullanmada sınırlılık olmalı mıdır?
 106. Teknolojiyle birlikte gelen öğrencilerin çevrelerine karşı duyarsizlasmasini nasıl önlersiniz
 107. Tıp fakültesi uzmanlık sınavı nedir
 108. Trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlardan iki tanesini söyleyin
 109. UNESCO tarafından kültür miras listesinde olan, balon turizminin yapıldığı yer?
 110. Uzaktan eğitim sorusuydu
 111. Ülkemizin İran ve Irak’a sınırı olan bölgesi hangisidir?
 112. Üstün zekalı öğrenciniz için neler yaparsınız?
 113. Veli ile iletişimde ne önemlidir ?
 114. Vergide adalet devletin hangi ilkesidir
 115. Verilen bir sözün yorumu vardı öğretmen kalitesinin herşeyin üzerinde olduğu ile ilgili
 116. Yansıtıcı düşüncnin tanımı verilmişti
 117. Yeni gelmiş bir öğrenci sınıfa nasıl uyum kurmasını sağlarsınız
 118. Yurttaşların çalışma gücünü arttırmak, milli ve insanı meziyetlerini geliştirmek amacıyla okul eğitimi dışında ve yanında yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarıdır-yaygın eğitim olan halk eğitimi

27.12.2018

 1. 2015 yilinda Antalya'da ödül alan film
 2. 6.uluslararası portakal çiçeği festivali nerde yapılmıştır(adana)
 3. Abdulmahitin bir sözü
 4. Açık uçlu ,şıklı soruları kullanışlılık açısından değerlendiriniz
 5. Anne karnindaki bebegin once kalp,akciğeri vb. sonra göz,deri gibi organları oluşur.Eğitimin hangi ilkesi ?
 6. Ay yılı takvimi ne esas alınarak hesaplanır
 7. Bilginin doğrudan verilmesi teknolojisinn öğrenciler üzerindeki etkisi
 8. Bir anne hamileligin in ilk aylarında ağır spor yaptığı için bebek erken ve küçük doğmuştur. Bu gelişimin hangi ilkesiyle alakalıdır.
 9. Bir öğrenciniz diğerine akran zorbalığı uygularsa ne yaparsınız
 10. Carroll okulda ogrenme kurami
 11. Çinde bir robot üretilmiş. Şarkı söyleyip dans edebiliyormuş. Bu robotu dersinizde nasıl kullanırsınız
 12. Çocuğa vermek istediğiniz kazanimi çocuğun kavrayip kavramadigini nasıl anlarsin
 13. Çocuğun 8. Ayda emeklemeye başlaması 13-15. ayda yürümeye başlaması gelişimde hangi
 14. Çocukların dil gelişimi için neler yapılabilir
 15. Çoktan seçmeli sorular falan sınav türlerini açıklayın gibi bir soruydu
 16. Ders kitapları nasıl olmalıdır?
 17. Dersin giriş,gelişme değerlendirme aşamalarinda teknolijiyi nasil kullanırdınız?
 18. Dersin planlamasında,işlenişinde teknolojiyi nasıl kullanırsınız
 19. Dogrudan bilginin aktarildigi bir ortam olsaydi nasil karşılardınız
 20. Down sendromu hemofili gibi hastalıkların nedeni
 21. Ebanın öğrenci ve öğretmen için faydaları nelerdir?
 22. Eğitimde robotu ne amaçla kullanırsınız
 23. Eriksonun dönemlerinden kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası döneminin özelliklerini vermiş dönemin adını sormuş.
 24. Eski çağlardan maden devrinin aşamaları nelerdir. (Bakır tunç demir)
 25. Geçerliligin önemi
 26. Gelişim ve değişim arasındaki 2 fark ?
 27. Gelişim ve değişimin iki özelliğini sordu
 28. Gelişimde kendine göre yönelimler vardır ilkesini açıklayınız.
 29. Giremediğiniz dersin telafisini nasıl yaparsınız (teknolojiyi kullanarak)
 30. Guvenilirligi arttirma yontemleri nelerdir?
 31. Güneş sisteminden çıkarılan son gezegen? (Plüton)
 32. Hamile bir kadinin radyasyona maruz kalmasini gelisimi etkileyen faktorlerden hangisidir?
 33. Hicri takvim başlangıç olarak neyi kabul eder?
 34. İlk çağı başlatip sona erdiren olaylar nedir
 35. Karikatür ve basit çizimleri nasıl kullanırsınız.
 36. Kelebekler bahçesi hangi ilimizdedir?
 37. Kolhberg e bir dönem sorusu vardı.
 38. Latin alfabesiyle yazılan ilk gazet? mardin
 39. Miladi takvim( tanımı ve tarihi verilip ismi soruldu)
 40. Okullar eğitim öğretim dışında hangi amaçla kullanılabilir
 41. Okullarda robotlaşmayla alakalı teknoloji sorusudur
 42. Okulun eğitim dışındaki görevleri neler olabilir
 43. Ödev vermeyi doğru ve yanlış bulan eğitimciler var hala tartışmalı olan bu konuda siz ne düşünüyorsunuz
 44. Öğrencinizi nasıl tarafsız bir bakış açısı ile değerlendirirsiniz tarzı uzun bir yorum sorusu
 45. Öğretmenlik,bitmeyen bir öğrenciliktir sözünü açıklayın.
 46. Ölçme değerlendirme ile alakalı bir soruydu eşit oranlı eşit aralıklı konusuyla alakalı
 47. Ölçmede geçerlilik
 48. Ölçmede güvenirliği artirmayla ilgili soruydu. ne yapilabilir diye sormuş
 49. Önce kalp,bağırsak daha sonra deri, göz gibi organlar gelişimde ne ile ilgilidir( gelişme içten dışa doğrudur)
 50. Piagetin bilişsel gelişim dönemlerinden işlem öncesi dönemi anlatmış hangi dönemdir diye sormuş
 51. Portakal Cicegi Festivali hangi ilde yapilmaktadir?
 52. Rumi takvim hangi olay ile başlamıştır?
 53. Sınıf defteri doldurmanın yararları nelerdir ?
 54. Sınıfınızda tartışma yaşayan çocuklara yönelik tavrınız ne olurdu ne gibi müdahale de bulunurdunuz?
 55. Siddete maruz kalan biri icin nasil bir yol izlersiniz
 56. Sokaklarda,caddelerde ve okullarda kameraların bulunması eğitim hayatına ve öğrencilere nasıl bir etkisi vardır
 57. Şuan kullandığımız takvimi sordu (miladi takvim)
 58. Teknoloji okuryazarlığı denildiğinde sizde ne çağrıştırıyor?
 59. Teknolojinin avantajları ve dezavantajları
 60. Teknolojinin eğitim alanında yarattığı fırsatlar nelerdir tarzında bir soruydu
 61. Teknolojinin ogrenci uzerindeki faydalari ve sınırlılıkları nelerdir
 62. Teknolojiye ulaşamayan çocuklara neler yapardınız
 63. Tropikal kelebek vadisi nerededir? Konya
 64. Türklerin kullandığı takvimlerden bir tanesini söyleyiniz
 65. Uzaktan eğitim hakkındaki görüşlerin neler
 66. Uzaktan egitimin sakıncaları nelerdir.
 67. Uzun yanıtlı sorularda Ölçme değerlendirme neye göre yapılmalı? Rubrikler gibi
 68. Yahudiler ve Filistin ile ilgili bir cümle verilmiş hangi Osmanlı padişahı söyledi diye sorulmuştu. Cevabı 2.Abdülhamitti
 69. Yapay zeka hakkında düşünceleriniz ?
 70. Zaman, sebat gibi kavramların önemli olduğu ve Caroli tarafından desteklenen öğretim tekniğinin ismi nedir?

28.12.2018

 1. 2000 yılında UEFA kupasını alan tek Türk takımı hangisidir
 2. Adli yargıda temyizlerin gittiği en yüksek mahkeme ?(yargıtay)
 3. Ahlak-ı Aliye eseri kime ait
 4. Akdeniz bitki örtüsü
 5. Akıllı tahta sözel derslerde mi daha etkilidir yoksa sayısal derslerde mi
 6. Akıllı tahta tablet Bilgisayar kendi bransinizda nasıl kullanırsınız
 7. Akilli telefondan yansitma ozelligi olursa bunun egitime katkisi ne olur
 8. Alanınızda teknolojiyi nasıl kullanırsınız
 9. Anektod öğretmene faydası
 10. Anketin kullanım alanlari ne icin kullanılır.
 11. Anketin tanımını vermiş ve anket yapılma amacını soruyordu
 12. Anne karnındaki bebeğin önce vucudu sonra el ve parmaklarının gelişmesi hangi gelişim süreci ile açıklanır?
 13. Anne veya babanın çalıştığı yere çoçuğuda gelirse ona +10 verildiğinde bu ölçmede ne olur (sistematik hata)
 14. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı oduğu il (gaziantep)
 15. Aylin öğretmen dersteyken iş makinası okulun yakınlarında çalışma yapmaktadır. Kimi öğrenciler rahatsız olduğunu iletirsen. Kimi öğrenciler rahatsızlık duymadığını iletmiştim. Öğrenciler açısından hangi duruma örnektir.
 16. Bilimsellikders icin gereklimidir neden
 17. Bilimsellik ve teknolojinin eğitim alanina sagladigi faydalar
 18. Bilinçli internet kullaniminin eğitim açısından önemi nedir?
 19. Bir bebeğin anne karnında önce genel yapıları daha sonra eller parmaklar vs oluşuyor. Bunu gelişim hangi ilkesi ile açıklarsınız
 20. Bir öğretmen çocuklara sınav yapıyor ilk olarak sınıf listesindeki ilk 5 kise 10 puan veriyor daha sonra bundan vazgeçip sınıftaki herkese 5 puan veriyor.Öğretmenin yaptığı hatalar sırasıyla nedir?
 21. bir öğretmen çocukları güdülemek istiyor.Güdülemek nedir kısaca açıklayın ve siz çocukları nasıl güdülersiniz?
 22. Bir örnek verilmiş çocuk piagetin hangi evresini geçmiştir gibi cevabı UYUMSAMA
 23. Bransinizda teknolojiyi nasil kullanirsiniz.
 24. Bu soruyu unuttum
 25. Cevap sınıflamaydı soru uzun bir soruydu hatırlayamadım
 26. Çocuklara hangi sosyal medya hesaplarını kullanma hangisini kullanmama konusunda nasıl tavsiyelerde bulunursunuz
 27. Çoktn seçmeli test
 28. Ders sırasında zaman kullanımı ile ilgili bir soruydu
 29. Derste bilimsel gelişmeleri takip
 30. Derste zamanı daha etkili kullanmak için neler yapılmalıdır
 31. Dikkat ve egitim arasindaki iliski.
 32. Doğada sivi halde bulunan tek metal
 33. Dogru yanlis teslerinin avantaj ve dezavantajlarini
 34. Dünyada 12 saat gece gündüz olan tarihler 21mart 23 Eylül
 35. Dünyanın en büyük gölü-hazar                                                                                                                                                           
 36. Düşüncesi hür vicdanı hür bireyler yetiştirmek sözünden ne anlıyorsunuz?
 37. Düz anlatımla ders işleyen bir öğretmen derste öğrencilerin canının sıkıldığını fark etmiştir.Bu öğretmen teknolojiyi kullanarak öğrenciyi derse nasıl çekebilir?
 38. E sınavın kağıt kalemle yapılan sınavlara göre avantaj ve dezavantajları
 39. Egitim vicdani hür bireyler yetiştirmektir. Bu sözü açıklayın
 40. Eğitimin teknolojiye faydası nedir ? Branşınızından
 41. örnekle açıklayınız.
 42. Erikson psikososyal donemlerinden 2 tane söylediniz
 43. Eşleştirme maddelerinin tanımı verilmiş. Sonrasında eğitim sisteminde avantajları ve dezavantajları nelerdir? gibi bir soruydu.
 44. Etkileşimli tahta kullanmak dersi daha verimli hale getirir doğru mudur? Gibi bir soruydu
 45. Fen deneyleri icin Sınıfta video izlemek mi laboratuvarda uygulama yapmak mi daha etkili
 46. Geçerliliğin tanımı verilmişti , bu nedir diye sorulmuştu
 47. Gelisim bir butundurun tanimini verip sormuslardi gelisimde nöbetleşe ilkesinin tanımıni vermis ne oldugunu sormustu
 48. Gelisimin genelden ozele oldugunu soran bi cumle
 49. Gelişimin nasıl devam ederek gerçekleşir (nöbetleşerek)
 50. Gelişim süreklidir ilkesinin tanımı verilmiş ilkeyi sordular.
 51. Gozlem tekniginin ogretmen ve ogrenciye faydasi
 52. Guney yarim kurede en uzun gunduz hangi tarihte yasanir.cevap 21 aralik
 53. Haritadan yön bulmaya çalışarak ormanlık arazide zamana karşi oynanan spor türü? Oryantiring
 54. Hiç mango görmeyen bir çocuğun mangoyu gördüğünde şeftali sanması piaget hangi bilişsel alanına girmektedir? Özümleme
 55. Ikiz kardşlerden biri çekinik biri baskın gendir. Bunun nedeni hangi gelişim ilkesi ile açıklanır?
 56. Ilk ahlak kitabi Ahlakı Al i kimin eseridir
 57. İngiltereyle fransayi birbirine baglayan en büyük su alti tüneli
 58. İstatistikin tanımı verilmiş. Faydası nedir?ÖĞRENCİ BAŞARI SEVIYESINI GÖRME
 59. Kısa cevaplı testlerin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
 60. Kitap ve tablet kullanimi arasindaki fark, olumlu ve olumsuz yonleri
 61. Kohlberg in ahlak gelişiminin saf çıkarcı evresi sorulmuştu. Cümle verilmişti özellikleri kohlberg e göre nedir diye soruluyordu.
 62. Kohiberg'in iyi çocuk ahlak kuramı
 63. Kohlbergin saf cikarci tanimini verip bu ne demisti
 64. Kolhbergin saf çıkarcıligin oldugu donem neydi
 65. Kücük bir cocugun ayakkabi bagciklarini baglayamamasi neden kaynaklanir.cevap—ince kas hareketleri gelismedigi icin
 66. Mezopotamya hangi iki nehir arasındadır? Dicle-Fırat
 67. mikrobiyolojinin osmanlidaki temsilcisi(aksemsettin)
 68. Mutlak olcut tanimi verilmis nedir diye sormustu
 69. Nobel ödülü alan ilk kadın bilim insanı kimdir?
 70. Okul öncesi öğrencilere verilen ankette gülen surat, üzgün surat ve nötr surat ne tür bir ölçmedir gibi bir soruydu
 71. Okulda deneyle kavratılacak bir konuyu labaratuvarda mi işlersiniz yoksa akıllı tahtadan video izleterek mi işlersiniz? Neden?
 72. Olcmede merkezi dagilim olculerinden bir tanesini soyleyin
 73. Öğrencilere hangi sosyal platformları önerirsiniz.? Niçin?
 74. Öğrencilerin kazanımlarını ne kadar etkili olduğunu bilen değerlendirme türü
 75. Öğrencilerinize sosyal medya önerir misiniz
 76. Öğrenciniz size konuyu cok iyi anlattığınizi ama kendisinin anlamadığını söylüyor teknolojiyi kullanarak ne yapabilirsiniz?
 77. Öğretim yöntemi olarak teknoloji kullanımıve düz anlatımı karşılaştır
 78. Öğretmenin derste sadece teknolojiden yararlanması yeterli midir?
 79. Başka hangi yöntemleri kullanabilir?
 80. Hayır yeterli değil drama rol yapma gibi yöntemler kullanabilir
 81. Ölcme araçlarinin açik ve anlasilir olmasinin faydalari nedir size gore
 82. Ölçek türlerinden Sınıflama ile ilgili bir örnek verilmişti. Bu hangi ölçek türüdür diye sorulmustu.
 83. Ölçme aracınin nitelikleri?
 84. Ölçme araçlarında ekonomik ilkesi faydaları
 85. Ölçme ve değerlendirmedeki hatalar konusu ile ilgili 2 örnek vardı bunlar hangi hata türüne örnektir diye sormuştu
 86. Ölçmede değerlendirme türleri :formative summative..
 87. Ölçmede ekonomiklilik tanımı verilip ölçme aracının ekonomik olması ne gibi fayda sağlar?
 88. Ölçmenin uygulanabilir olmasının yararları nedir?
 89. Proje tasarimini cocuklara teknoloji ile nasil uygularsiniz ?
 90. Ramil guliyev hangi alanda sampiyon olmustur
 91. Salih basketbolcuları uzun boylu sanıyorken kısa boylu basket oyuncusunun olduğunu öğrenmesi Piaget e göre nedir? (uyumsama)
 92. Sınıfta kuralları oluştururken nelere dikkat etmeliyiz
 93. Sınıfta zamanı etkili kullanmak için neler yaparsınız?
 94. Sınıfınızdakı teknolojilerin derse katkısını bölümünüzle ilgili olarak açıklayın
 95. Son Başbakan kimdir?
 96. Sözel bir dersteteknolojiyi nasıl kullanırsınız.?
 97. Sunum yollarını ve araçlarını bilmeyen teknojiye uzak öğrenci için ne önerirsiniz?
 98. TBMM’deki milletvekili sayısı kaçtır?
 99. Tek sıvı metal nedir? Civa
 100. 10.Tek yumurta ikizlerinin birinin çekingen birinin girişken olması gelişim özelliği (çevre)
 101. Teknolojiden anlayan bir öğretmensiniz bunu diğer meslektaşlarınıza nasıl öğretirsiniz?
 102. Teknolojinin eğitim açısından yararlari ve zararları?
 103. Teknolojinin egitime faydasi nedir kendi alaninizla ilgili ornek
 104. Teknolojinin kullanılmadığı bir okulda çalışsanız teknolojiyi kullanımınını yaymak için ne yapardınız
 105. Teknolojiyi kendi alanınızda derslere nasıl entegre edersiniz ?
 106. Türk Dunyasi Baskenti?
 107. Türkiye'deki en uzun nehir?(Kızılırmak)
 108. Türkiye'deki en uzun akarsu ?
 109. UNESCO kültür muradına alınan adıyamanda bulunan dağımızın adı?
 110. Uzun cevaplı yazılı sınavların avantaj ve dezavantajları ?
 111. Ülke sınırları içerisinde akan en uzun nehir hangisidir?
 112. Ünite sonunda yapılan degerlendirme türü
 113. Vaka incelemesinin tanımı verilmiş faydalarını istedi
 114. Yazılı yoklamanın olumlu olumsuz yönleri nelerdir?
 115. Zihinsel ve fiziksel yetersizligi olan ogrenciler için neler yapılabilir?
deneme bonusu veren siteler

Bu haber toplam 36148 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.