Son Tarih: 15 MART 2013

Son Tarih: 15 MART 2013

pe.Dr. dergisini oluştururken, öncelikle öğrenci arkadaşlarımızın beğenecekleri bir içerik oluşturmaya çalışıyoruz

SonTarih: 15 MART 2013

Not 1: Yazacağınız metinlerin, yarım sayfa için 280-300 kelime, tam sayfa için 500 kelime olmasını rica ederiz. Ayrıca nesnel/bilimsel konuları özgün ve öznel bir biçimde ele almanın yanı sıra, canlı/hareketli bir üslup tutturmanızı talep ediyoruz. Yazınıza başlık seçerken, hem konuyla ilgili olmasına hem de çarpıcı/dikkat çekici bir spot cümle veya kelime olmasına önem veriniz. Son olarak, metninizde 1-2 tane de olsa kaynakça göstermeniz, yazının imajinasyonu ve bir zemine dayalı olması açısından faydalı olacaktır.

 

Not 2: PDR’den mezun olanlar başta öğretim üyesi, rehber öğretmen, özel bir kurumda psikolojik danışmanlık veya terapistlik yapmak, bir firmada Eğitim Yönetimcisi olmak gibi; birçok mesleki branşta görev yapabilmektedirler.

pe.Dr. dergisini oluştururken, öncelikle öğrenci arkadaşlarımızın beğenecekleri bir içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kapsayıcı, tüm PDR mezunlarını ve mensuplarını kucaklayacak metinlerden oluşmuş bir orkestra kurmaya çabalıyoruz. Seçtiğimiz, belirlediğimiz konu önerileri de bununla alakalı olarak şekillendi. Sizlerin de hem konu önerilerinizi hem de dergiye ilişkin tavsiyelerinizi mutlaka bekleriz.

1) Psikolojiyle ilgili pozitif konular, insanın olumlu yönlerine odaklanmak gibi meseleler ve özellikle de PDR alanıyla ilgili, ağır klinik vakalara ve tedavisine dönük olmayan başlıklar üzerine önerilerinizi ihmal etmeyiniz.

İŞTE KONU ÖNERİLERİMİZ… (Aşağıdaki konu önerilerinden birini seçen arkadaşımız dergipdr@gmail.com'a mail atarak konusunu bildiriversin. Böylece aynı konuda birkaç kişi yazmamış olacaktır.)

 

2) Psikolojik Danışmanlık yaparken tercih edilebilecek psikolojik yaklaşımlar işlenebilir: İntersubjektif (Kişilerarası) Yaklaşım başta olmak üzere…

3) Üniversite Hocalarıyla Röportajlar (PDR bölüm hocalarıyla) veya İlginç Kampüs/Sokak Röportajları yapılabilir

 

 

4) pe.Dr. Dergisindeki “pe.Dr Özel” bölümüne yazabilirsiniz. (Örneğin “Merhum Freud” şeklinde röportaj yaptığımız bölüme, hayatta olmayan başka bir psikoloji uzmanıyla ilgili “dedikodular” yapılabilir. :) 

5) Reklamların ve Propagandaların İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkisi” incelenip metinleştirilebilir.

6) “Pdr okurken yapılması gerekenler” şeklindeki bir başlık altında öneriler sunulabilir. Bu çalışma bireysel olarak bir metin şeklinde de yazılabilir, kampüs röportajı şeklinde de…

7) Bir tane mezun olmuş, bir tane mezun olacak, bir tane de bölüme yeni başlamış olan arkadaş; bölümle ilgili değerlendirme yaptıkları bir yazıyı bize gönderebilirler… 3 farklı konumdaki arkadaşlar bu maddeyle ilgilenebilirler.

8 ) Psikolojik danışma hakkında yazılanların yanı sıra “rehberliğe” yoğunlaşılabilir. Özellikle mesleki rehberliğe… Meselâ, mesleki rehberlikte, kişinin karar vermesini sağlayacak kuramlar var, mesleği seçmede yapılması gerekenler var. Ya da yapılmaması gerekenler: Maddiyatın/Popülerliğin tek ölçüt olması gibi… Bu konu işlenebilir.

9) Derslerde “Başa Çıkma Yöntemleri”ni görüyoruz ama dergide bunu farklı bir boyutta işleyebiliriz. Örneğin danışan açısından değil de, Psikolojik Danışman açısından başa çıkılması gereken şeyler üzerinde durulabilir. Yani çalışılacak okul, mesleğimizin farkında olmayan müdürler, branş öğretmenleri, doğru iletişim kurmamız gereken öğrenciler gibi... Sonuçta yardım için önce bizim sağlam bir psikolojiye ve uygun bir ortama ihtiyacımız. “Bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütebilmemiz için, başa çıkmamız gereken şeyler nelerdir?” işlenebilecek bir konudur…

10) Önemli kişilik kuramcıları var, bunların yaşantıları ve oluşturdukları kuramları arasında bağlantılar var. Alfred Adler, Jung, Ericson, Horney gibi... İşlenebilir.

11) Daha önceki sayılarımızda, “Pdr nedir, Pdr’ci nasıl olmalıdır?” konuları üzerine konuştuk. Ama “Pdr ne değildir?” diye hiç sormadık. Bu konuyu eğlenceli bir üslupla işleyebiliriz.

12) Kadınlarla erkekler arasındaki filanca farklar diye bir sürü yazılar yazılır medyada. Psikolojide de, başa çıkma yöntemlerini belirlemede, savunma mekanizmalarını kullanmada vs cinsiyet farkları oluyor. Bu durum araştırmalarla sabit, bunların üzerinde duran bir yazı yazılabilir. Yani özetle, “problemlerle başa çıkma yöntemlerini kullanmakta cinsiyet farklılığının rolü ve önemi” işlenebilir.

13) Kişinin olayları anlamasında ve sonuca ulaşmasında en belirleyici faktör düşüncedir. Bu da kişinin olaya nasıl bakacağını ve tepkisini belirliyor. Çoğu zaman olayı değiştiremeyiz çünkü olay olduktan sonra bize başvurulur genelde. Sonucu da pat diye değiştiremeyeceğimiz için elimizde kalan tek şey DÜŞÜNCE’dir. Yani, insanların olaylara karşı nasıl yaklaşım sergilediklerini anlamak ve değiştirmek… Farklı pencerelerden bakmayı öğretmek onlara... Bunun üzerinde duran bir yazı yazılabilir.

14) “Heyecan” duygusunun insanı harekete geçirmesi üzerine bir yazı yazılabilir. Tüm duyguların alt yapısı heyecan olduğu için, bir literatür taraması sonucu bilimsel ve özgün bir yazı yazılabilir bu konuda.

15) “Belirsizlik Durumları” ve bunları gidermeye yönelik şeyler üzerinde durulabilir. Belirsizlik= Kaygı- Stres- Günlük Hayatın Aksaması gibi, birbirini tetikleyen durumlara neden olur. Danışanın belirsizliğinin, günlük hayatının aksamasına neden olmadan önce, biz psikolojik danışmanlara düşen görevler.

16) Klinik Psikolojiye ilgi duyan arkadaşlar için, “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” işlenebilir. Mesela Van Depremi, bu konuyla ilişkili olarak işlenebilir. Sonuçta her depremzede, somatik ya da psikolojik bir şekilde tepki verdi yaşadıklarına: İşte biz bu verilen ve verilecek muhtemel tepkileri bilmeliyiz ki, en incesini bile fark edebilelim. Ayrıca normal süresi 18 ay bu tepkilerin. Daha da uzaması halinde yapılacaklara bakılabilir.

17) “Psikolojik İklim” kavramını inceleyebilir ve bu konuda yazı yazabilirsiniz.

18) İlköğretim çağındaki çocuklarla çalışmayı düşünen/çalışan bir arkadaş, okula uyum (oryantasyon) konusunu işleyebilir.

19) Suçlular ve suçluluk psikolojisi üzerine bir yazı yazılabilir. Veya birbirine yakın kavramlar olan Psikokriminoloji ile ilgili bir yazı ele alınabilir. (“Hapishaneler cezalandırma evi mi, ödüllendirme evi mi?” şeklinde bir başlık olabilir. Çünkü suç işleyenlerin %70’i önceden sabıkası olan kişilerden oluşuyor. Cezai sistemimiz caydırıcı değil…)

20) Hapishaneler ve adli mekanizmalar tüm boyutlarıyla ele alınarak, insan psikolojisi açısından kritiği yapılabilir.

21) Kimsesiz çocukların olduğu kurumlara veya Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyaret yapılabilir. Burada röportaj da yapılabilir, izlenim yazısı da yazılabilir. Aynı şey huzurevi için de geçerli…

22) Endüstri Psikolojisiyle ilgili bir metin oluşturulabilir.

23) Psikolojik yaralanmalarda “Duygusal İlkyardım” nasıl yapılır? Bu konu işlenebilir.

24) Takdir ve teşekkür belgelerinin, ya da onur belgelerinin, öğrencilerin başarısına etkisi irdelenebilir.

25) Kitleleri yönetmeyle ilgili, yani politik psikolojiye ilişkin bir yazı yazılabilir. (Gustave Le Bon’un “Kitleler Psikolojisi isimli klasik eserinden veya farklı birçok eserden yararlanılabilir.)

26) Spor psikolojisi, özellikle de futbol üzerinden, taraftarlardaki coşku ve harekete geçme gücü işlenebilir. Sportif faaliyetlerin daha çok tribün boyu işlenebilir.

27) Sınavsız bir eğitim sistemi mümkün müdür? Eğitim Psikolojisi sahasına giren bu konu, birkaç boyuttan ele alınabilir.

28) Bulunduğunuz ildeki psikolojik danışma merkezleri ziyaret edilebilir ve yöneticilerle söyleşi yapılabilir.

29) Mezun olacak kişiler, Ram’ı mı, Akademisyenliği mi, Rehber Öğretmenliği’ni mi, yoksa okul öncesi kurumlarda çalışmayı mı tercih etmeli? PDR mezunlarının seçebileceği birçok meslek var, burada saydıklarımız ve saymadıklarımızla birlikte, tüm PDR meslekleriyle ilgili genel bir bilgi verilebilir.

30) Psikoloji/PDR ile ilgili çok güncel olmayan, yılın tamamına yayılmış önemli haberler verebilirsiniz. (Örneğin PDR kongresi bu yıl Malatya’da olacak…)

31) Zor öğrenen çocuklarla ilgili bir yazı yazılabilir. (Not: Özel Eğitim’in kapsamına giren otizm vs konuları ele almayalım.)

32) Öğrenme güçlü yaşayan bir çocuğun ağzından, yaşantısı ele alınabilir.

33) Dikkat eksikliği ve motivasyon konusu işlenebilir.

34) Ölüm ve ölümlülük psikolojisi işlenebilir.

35) Grupla psikolojik danışmanın nasıl yapılacağını anlatan veya yapılmış bir örnek üzerinden yola çıkan bir metin ele alınabilir…

36) Tırnak yemenin psikolojik altyapısı (Bilinenlerin dışına çıkmaya ve orijinal tespitler yapmaya çalışalım)

37) Madde kullanımı ve gençler arasında zararlı madde kullanımının artması konusunu işleyebiliriz.

38) Bir hiperaktif bireyin ağzından yaşantısını anlatan bir mektup yazabiliriz.

39) Bir yaşlının ağzından yaşlılık psikolojisi üzerine bir metin kaleme alabiliriz.

40) “Sanal Veya Online Terapi Olabilir Mİ?” Bu durum mümkün müdür? Araştıralım… (Danışanımızın jest, mimik ve yüz ifadelerini görmediğimiz için, online terapi yapılmasının, internet üzerinden danışmanlık yapılmasının uygun olmadığı kanaatindeyiz pe.Dr. olarak)

41) Vücut Dismorfik Bozukluğu (Dış görünüşünü beğenmeme) durumunu işleyebiliriz.

42) Anne (adayı) olmanın ruhsal etkileri ve hamilelik psikolojisi işlenebilir.

43) Cinsel kimlik bozukluğunun, bireyin yetişme şekliyle ve sosyal çevreyle ilişkisi ele alınabilir.

44) Satranç vb akıl oyunlarının, zihinsel gelişime etkisi konu olarak seçilebilir.

45) “Duygusal Vampirler” isimli kitap, okunabilir ve tanıtılabilir. (150 kelime ile tanıtınız)

46) Psikolojik rahatsızlıkların somatik belirtileri ele alınabilir.

47) Aşağıdaki konulardan birisini seçerek işleyebilirsiniz.

a) Öfke

b) Stres

c) Şiddet

d) Rol Model Alma

e) İntihar

f) Özerkleşme

g) Özgüven

h) Sosyal ve Cinsel Kimlik Arayışı

ı) Sosyal Fobi

i) Mesleki/Kariyer Basamakları

48) Espiriler bölümümüzde kullanmak için, psikolojik beddualar veya dualar yazılabilir. (Espritüel arkadaşları da dergimizde daha fazla görmek istiyoruz :) )

49) Arkadaşlık, dostluk, eş olma psikolojisi ayrı ayrı işlenebilir veya bunların birbirinin yerini doldurup dolduramayacağı araştırılarak yazıya dönüştürülebilir.

50) Karikatür çizen, fotoğraf çekmeye ilgisi olan, rap yazan, şiir-şarkı yazan arkadaşların çalışmalarını da alabiliriz. Şiir çok fazla göndermeyin ama, çok çok nadir olarak yayınlıyoruz. Çünkü bir edebiyat dergisinden çok, edebi yönü kuvvetli bir psikoloji dergisiyiz…)

51) Klinik olmayan vakalarda, aşağıdaki iyileştirici danışmanlık hizmetlerinden birini işleyebilirsiniz

a) Kabul etme ve bağlanma terapisi

b) Hayvan desteği (animal assisted therapy)

c) Davranışçı terapi (Klinik Psikolojiye ilgi duyanlar için)

d) Dans ve hareket terapisi

e) Evlilik terapisi (Marrital therapy)

f) Problem çözme odaklı terapi

g) Psikodinamik psikoterapi  (Klinik Psikolojiye ilgi duyanlar için)

h) Kişiler arası ilişkiler terapisi

ı) Dans ve Hareket terapisi

i) Öykü terapi: (Örneğin masal terapi diye bir şeyin olmaması ilginçtir. Yani insanlar kendileriyle benzer durumları yaşamış öykü kahramanları aracılığıyla, empati duygusunu yaşamakta, yalnız değilim hissini yaşamakta ve bu da başlı başına onlar için bir terapi şekli demek olmaktadır.

j) Problem Odaklı terapi  (Klinik Psikolojiye ilgi duyanlar için)

k) Destekleyici terapi

l) Anı terapisi (Reminiscence): Yaşlı depresyon hastalarının tedavisinde kullanılır.

m) Oyun terapisi

n) Psiko Drama

o) Aroma terapi (masaj) hiç yapılmayanlara göre etkili ama psikoterapiye göre etkisiz

ö) Hidroterapi (Sıcak-soğuk banyo, sıcak hava, buhar banyosu veya sauna)

p) Egzersiz: Aerobik (Hızlı hızlı nefes alma) ve Anaerobik (Kas yapma ve sıkletini geliştirme)

r) Mizah terapi (Kısa vadede etkilidir ama uzun vadede etkili değildir)

s) Işık terapisi (Seasonal Affective Disorder –SAD- tedavisinde kullanılır genelde. “Blue winter”

ş) Bilişsel davranışçı terapi (Klinik Psikolojiye ilgi duyanlar için)

Konu Önerilerini Hazırlayanlar:

Seher COŞKUN, Abdullah YALNIZ ve Yayın Kurulu

www.facebook.com/dergipdr

Bu haber toplam 2365 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum