BÜŞRA SERTKAYA

BÜŞRA SERTKAYA

Sizce Psikolojik Danışman Neye Benzer?

Sizce Psikolojik  Danışman Neye Benzer ?

Merhaba değerli arkadaşlar. Sizlere 2012 yılında Rize ili ve ilçelerinde görev yapmakta olan 66 kadın ve 36 erkek toplam 98 pdrnin katılımıyla Taner Altun ve Fatih Camadan hocalarımızın yaptığı ilginç bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Araştırmanın amacı rehber öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışman kavramına ilişkin algılarının metafor analiz yoluyla incelenmesi. Çalışmanın sonucunda ulaşılan bulgularsa ilginç ve okunmaya değer.  Bakalım meslektaşlarımız kendilerini ve bizleri nasıl değerlendirmiş? Katılımcıların ürettikleri metaforlar ortak özellikleri bulunarak 12 kategoride değerlendirilmiş. Her bir metafordan birer tane olmak üzere örneklere bir göz atalım.

1)Yol gösteren:

Metaforlar: deniz feneri, el feneri, fener, harita, ışık, pusula, rüzgâr, yol gösteren

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen deniz fenerine Çünkü nasıl ki deniz feneri gemilere yol gösterir rehber öğretmen de öğrencilerine aynı şekilde yol gösterir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen el fenerine Çünkü geleceğimize ışık tutar ve yolumuzu aydınlatır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen fenere Çünkü kişilerin karanlıkta ışığa ihtiyaç duydukları gibi, hangi yolu tercih edeceklerine ışık tutar.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen haritaya Çünkü içlerinden çıkamadıkları karmaşık durumlarda bireylere yol gösteriri.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen ışığa Çünkü öğrencilerin içinde bulundukları belirsizliklerin aydınlanmasında onlara yol gösterir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen pusulaya Çünkü bireyin yaşamında yol alacağı yönleri doğru ve düzgün bir şekilde yönlendirecek olan kişidir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen rüzgâra Çünkü rotası olmayan öğrencilere yön verir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen yol gösterene Çünkü okullarımızda psikolojik danışma pek yapılmıyor rehberlik faaliyetleri yol gösterme şeklinde yürütülüyor.

2) Fark ettiren

Metaforlar: ayna, bilinçaltını çözen, buğulu camı silen, ressam, toprağın altını gören

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen aynaya Çünkü kişinin kendisini daha iyi tanıması ve anlaması için yansıtıcı işlev görür.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen bilinçaltını çözene Çünkü insanlar genellikle yaptıklarının farkında değildir, yaptıklarının nedenlerini anlayıp kendilerini değiştirmelerinde olara yardımcı olur.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen buğulu camı silene Çünkü kişinin gözleri ve özellikleri arasında bir çeşit buğulu cam vardır. Rehber öğretmen bu camı silip arkasındaki bilinmeyenleri ortaya çıkararak kişinin kendi kapasitesini görmesini sağlar.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen ressama Çünkü kişiye kendi resmini çizeriz.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen toprağın altını görene benzer çünkü asıl görevimiz ruhların derinliklerine inebilmek, onlara göremedikleri yanlarıyla ilgili farkındalık kazandırabilmektir.

3)Geliştiren:

Metaforlar: Güneş, ışık, üçüncü göz, yıldız

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen güneşe Çünkü etrafındaki insanlara yararlı olmak ve onların ufuklarını genişletmek hayatının öncelikleri arasındadır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen ışığa Çünkü etrafındaki insanları aydınlattığını düşünüyorum.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen üçüncü göze Çünkü insanlar ondan faydalansalar farklı bakış açılarına sahip olabilirler.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen yıldıza Çünkü bir ışık yani umut kaynağıdır. İnsanların hayata daha olumlu bakmaları ve hayatlarını şekillendirmelerini sağlar

 4)Önemli: Metaforlar: doktor, gümüş kaşık, kan dolaşımı, oksijen, sacayağı, su yapbozun önemli parçası, zaman

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen doktora Çünkü bizim branşımızın diğer branşlara göre daha profesyonel ve hayatilik derecesinin yüksek olduğuna inanıyorum.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen gümüş kaşığa Çünkü gümüş kaşık lüks görünür ama kullanmayı bilirseniz onunla yemek yemek ayrı bir keyiftir.
 • Rehber öğretmen kan dolaşımına Çünkü okulda her konuda ona ihtiyaç duyulur yani okulun hayatta kalmasını sağlıyor diyebilirim.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen oksijene Çünkü insan için oksijen neyse öğrenciler içinde rehber öğretmen odur.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen sacayağına Çünkü bireyin eğitsel fizyolojik biyolojik ve sosyal gereksinimlerinin yanı sıra psikolojik gereksinimlerinin de karşılanması gereklidir
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen suya Çünkü su nasıl ki her bitkinin ihtiyacıdır, rehber öğretmen de böyledir herkesin ona ihtiyacı vardır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen yapbozun önemli parçası Çünkü bu parça olmadan yapboz tamamlanamaz, yani rehber öğretmen kurumun olmazsa olmazıdır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen zamana Çünkü değerli olduğunu herkes bilir ancak bazıları geç anlar.

5)Koşulsuz kabul eden: Metaforlar: evrensel küme, gök kuşağı, karşısındaki insan, Mevlana, sıvı, su

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen evrensel kümeye Çünkü kendi içinde her şeyi barındırabilen her şeyi kapsayan bir kümedir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen gök kuşağına Çünkü içinde her rengi barındırır ve her renge hitap eder. Her rengin diğerinden farklı olduğunu bilir ve o renklere kendi içinde hayat verir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen karşısındaki insana Çünkü o olabilmekte onu anlayabilmekte onu o haliyle kabul edebilmektedir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen Mevlana’ya Çünkü danışanı ön yargısız koşulsuz şartsız kabul edebilmelidir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen sıvıya Çünkü sıvıların girdği kabın şeklini akması gibi karşısındaki insanın şeklini alır onu kabul eder.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen suya Çünkü renksiz ve saydamdır herkese eşit davranır.

6)Problem çözen: Metaforlar: anne, çözüm insanı, Süpermen, köprü, paratoner, psikoterapist, iyilik meleği

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen anneye Çünkü her şeyi dinler çözmeye çalışır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen çözüm insanına Çünkü en zor ve anlaşılmaz olaylarda sorun insanı değil çözüm insanı oluyoruz.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen Süpermen’e Çünkü olumsuz olaylara anında müdahale ederek zararı en aza indirmekte mutluluğu ve huzuru sağlamaktadır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen köprüye Çünkü insanlar ve çözümler arasında köprü görevi görürler.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen paratonere Çünkü olumsuzlukları kendine çeker, ortamı düzenler ve problemleri ortadan kaldırır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen psikoterapiste Çünkü amacı; insan, öğrenci davranışlarını tanımlamaya çalışmak ve danışanlarına yaşadıkları sorunlarda psikolojik yardım vermektir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen iyilik meleğine Çünkü olumlu düzeltici ve iyileştirici konumda olmalı ve insanlara yardım etmelisiniz.

7)Abartılan: Metaforlar: aspirin, hamal, karga, problem çözme makinesi, sihirli değnek

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen aspirine Çünkü her soruna çare olması isteniyor.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen hamala Çünkü okulda her iş bizde ve bu yükün bazen çok ağır olduğunu düşünüyorum.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen kargaya Çünkü kargaya yavrusu şahin görünürmüş, rehber öğretmenlik bence psikolojik danışmanlık görünümünde memurluk.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen problem çözme makinesine Çünkü öğretmenlerin çözemediği tüm problemleri senin çözebileceğine inanılır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen sihirli değneğe Çünkü her sorun alanında sorumluluk bize yükleniyor ve her konuda çözüm sağlayan bir meslek olarak algılanıyoruz.

8)Rahatlatan: Metaforlar: bahar, çiçek, deniz, nefes aldıran, su, yastık

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen bahara Çünkü insanların baharda hissettikleri o ferahı onlara hissettirebilmelidir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen çiçeğe Çünkü onu görünce bir ferahlık ve zindelik hissedersin.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen denize Çünkü öğrenciler yanına gelip onunla görüştüklerinde rahatlar ve sakinleşir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen nefes aldırana Çünkü insanın kendisini yanında en rahat hissettiği kişidir. Sıkılan kişiler bizim yanımızda rahat bir nefes alır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen suya Çünkü suyun insanda bıraktığı huzur ve ferahlığı danışanda bıraktığı ölçüde su gibidir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen yastığa Çünkü başını koyduğunda kendini rahat hissedersin.

9)Arabulucu: Metaforlar: denge, koordinatör, köprü, omurilik

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen dengeye Çünkü okul yönetimi aileler ve öğrenciler arasındaki dengeyi kurar.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen koordinatöre Çünkü bir yandan okul idaresiyle çalışmak, bir yandan öğretmenlere yardımcı olmak, bir yandan velileri eğitmek bir yandan da öğrencilere farkındalık kazandırmak bunları bir arada tutmak durumundayız.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen köprüye Çünkü öğretmen öğrenci veli ve idare arasında sürekli iletişim kuran öğedir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen omuriliğe Çünkü öğretmen öğrenci veli idare arasında birlikteliği sağlayan kişidir.

10)Lider: Metaforlar: baş, gemi kaptanı, lokomotif, orkestra şefi

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen başa Çünkü başsız vücut işe yaramayacağı gibi rehber öğretmensiz okulda fazla bir işe yaramaz.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen gemi kaptanına Çünkü bir kaptan gibi okuldaki idareyi öğretmeni ve öğrenciyi hangi yönde geliştirirse o yönde aşamalar kat eder, istenilen yolda ilerlenir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen lokomotife Çünkü bulunduğu kurumun işleyişiyle ilgili durumlarda ya da yaşanan problemin çözülmesinde öncülük yapması ve enektin olması beklen kişidir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen orkestra şefine Çünkü bir anlamda herkesin danışabileceği ve işleri yürüten organizatör gibidir.

11)Belirsiz: Metaforlar: arada kalan uzman, Arasat, hamur, hiçbir şey, isimsiz kahraman

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen arada kalan uzmana Çünkü ne öğretmeniz ne idareciyiz. İşin ilginç yanı kendimizi hala anlatmak peşindeyiz bu bizi çok yoruyor.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen Arasat Çünkü hep ortada kaldık. Bazen bizde ne yaptığımızı tam olarak anlamıyoruz. Ama bazen de çok iyi şeyler yaptığımı görüyorum.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen hamura Çünkü ne şekle girmek istediği kendisinden ne beklendiği ve nasıl görünmek istediği tam belli olmayan kişidir.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen hiçbir şeye Çünkü ne yaptığını kendiside tam olarak bilmemekte bir belirsizlik içinde olana benziyor.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen isimsiz kahramana Çünkü önemli işler yapar ama kim olduğu ve görevleri tam olarak belirlenememiştir.

12)Bilgi kaynağı Metaforlar: güneş, hard disk, kütüphane, kitap

 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen güneşe Çünkü çevresindeki insanları bilgisiyle aydınlatır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen hard diske Çünkü okulun tüm birimlerinin tüm yönleriyle bilgisi ondadır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen kütüphaneye benzer. Çünkü bilgili gelişmeleri takip eden psikoloji ile ilgili sürekli yenilikleri araştıran ve mesleki anlamda donanımlı biri olmalıdır.
 • (Psikolojik danışman)Rehber öğretmen kitaba Çünkü bilgi dolu bir hazinedir.

  Kendini eleştiren, öven, önemseyen, sitem belirten birbirinden ilginç benzetmelerle bizleri ifade etmeye çalışan değerli hocalarımızın fikirlerine saygı duyuyor ve tebrik ediyorum. JJ   KAYNAKÇA: ALTUN, T. ve CAMADAN, F. (2013),Rehber öğretmenlerin rehber öğretmen(Psikolojik danışman) kavramına ilişkin algılarının metafor yoluyla incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi,3, 883 -918

Bu yazı toplam 10155 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.